سینا سوری
سینا سوری
0 دنبال کننده0 دنبال شونده
لیست های مورد علاقه
سهتار
سهتارSaint
332 آهنگ
هنرمندان مورد علاقه
نور محمد درپور
نور محمد درپور
53 دنبال کننده
همایون شجریان
همایون شجریان
5856 دنبال کننده
محمدرضا شجریان
محمدرضا شجریان
4607 دنبال کننده
عبدالله سرور احمدی
عبدالله سرور احمدی
47 دنبال کننده
محسن چاوشی
محسن چاوشی
12470 دنبال کننده
محمدرضا  لطفی
محمدرضا لطفی
487 دنبال کننده
حسین علیزاده
حسین علیزاده
1504 دنبال کننده
محسن یگانه
محسن یگانه
4276 دنبال کننده
نورعلی برومند
نورعلی برومند
134 دنبال کننده
علیرضا قربانی
علیرضا قربانی
1614 دنبال کننده
نصرت فاتح علیخان
نصرت فاتح علیخان
38 دنبال کننده
کیهان کلهر
کیهان کلهر
661 دنبال کننده
نیما فریدونی
نیما فریدونی
31 دنبال کننده
عبدالله دوامی
عبدالله دوامی
183 دنبال کننده