علی امیدی
علی امیدی
0 دنبال کننده0 دنبال شونده
لیست ها
لیست های مورد علاقه
هنوز لیستی توسط علی امیدی دنبال نمی شود.
هنرمندان مورد علاقه
محمدرضا  لطفی
محمدرضا لطفی
496 دنبال کننده
مسعود شعاری
مسعود شعاری
213 دنبال کننده
محمدرضا شجریان
محمدرضا شجریان
4624 دنبال کننده
حسین علیزاده
حسین علیزاده
1512 دنبال کننده
پرویز مشکاتیان
پرویز مشکاتیان
824 دنبال کننده
ابوالحسن صبا
ابوالحسن صبا
272 دنبال کننده