کلاسیک.

کلاسیک.

0 دنبال کننده82 آهنگ (06:47:30)
#عنوان
2
دو مایل مانده به مریخ - آرش فلاحی
دو مایل مانده به مریخ
02:28
32
No .1 In B Flat Minor, Op 9 No. 1:Larghetto - فردریک شوپن
No .1 In B Flat Minor, Op 9 No. 1:Larghetto
05:33
33
No .2 In E Flat Major, Op 9 No. 2: Andante - فردریک شوپن
No .2 In E Flat Major, Op 9 No. 2: Andante
04:20
34
No .3 In B Major, Op 9 No. 3: Allegretto - فردریک شوپن
No .3 In B Major, Op 9 No. 3: Allegretto
06:30
35
No .4 In F Major, Op 15 No. 1: Andante Cantabile - فردریک شوپن
No .4 In F Major, Op 15 No. 1: Andante Cantabile
04:12
36
No .5 In F Sharp Major, Op 15 No. 2: Larghetto - فردریک شوپن
No .5 In F Sharp Major, Op 15 No. 2: Larghetto
03:23
37
No .6 In G Minor, Op 15 No. 3: Lento - فردریک شوپن
No .6 In G Minor, Op 15 No. 3: Lento
04:17
38
No .7 In C Sharp Minor, Op 27 No. 1: Larghetto - فردریک شوپن
No .7 In C Sharp Minor, Op 27 No. 1: Larghetto
05:04
39
No .8 In D Flat Major, Op 27 No. 2: Lento Sostenuto - فردریک شوپن
No .8 In D Flat Major, Op 27 No. 2: Lento Sostenuto
06:25
40
No .9 In B Major, Op 32 No. 1: Andante Sostenuto - فردریک شوپن
No .9 In B Major, Op 32 No. 1: Andante Sostenuto
04:48
41
No .10 In A Flat Major, Op 32 No. 2: Lento - فردریک شوپن
No .10 In A Flat Major, Op 32 No. 2: Lento
04:45
43
دو مایل مانده به مریخ - آرش فلاحی
دو مایل مانده به مریخ
02:28
73
No .1 In B Flat Minor, Op 9 No. 1:Larghetto - فردریک شوپن
No .1 In B Flat Minor, Op 9 No. 1:Larghetto
05:33
74
No .2 In E Flat Major, Op 9 No. 2: Andante - فردریک شوپن
No .2 In E Flat Major, Op 9 No. 2: Andante
04:20
75
No .3 In B Major, Op 9 No. 3: Allegretto - فردریک شوپن
No .3 In B Major, Op 9 No. 3: Allegretto
06:30
76
No .4 In F Major, Op 15 No. 1: Andante Cantabile - فردریک شوپن
No .4 In F Major, Op 15 No. 1: Andante Cantabile
04:12
77
No .5 In F Sharp Major, Op 15 No. 2: Larghetto - فردریک شوپن
No .5 In F Sharp Major, Op 15 No. 2: Larghetto
03:23
78
No .6 In G Minor, Op 15 No. 3: Lento - فردریک شوپن
No .6 In G Minor, Op 15 No. 3: Lento
04:17
79
No .7 In C Sharp Minor, Op 27 No. 1: Larghetto - فردریک شوپن
No .7 In C Sharp Minor, Op 27 No. 1: Larghetto
05:04
80
No .8 In D Flat Major, Op 27 No. 2: Lento Sostenuto - فردریک شوپن
No .8 In D Flat Major, Op 27 No. 2: Lento Sostenuto
06:25
81
No .9 In B Major, Op 32 No. 1: Andante Sostenuto - فردریک شوپن
No .9 In B Major, Op 32 No. 1: Andante Sostenuto
04:48
82
No .10 In A Flat Major, Op 32 No. 2: Lento - فردریک شوپن
No .10 In A Flat Major, Op 32 No. 2: Lento
04:45
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام