جلیل شهناز

جلیل شهناز

توسط حمید
1 دنبال کننده59 آهنگ (05:12:54)
#عنوان
1
سه گاه: درآمد سه گاه، زابل، مویه، مثنوی سه گاه، هدی، مخالف، مغلوب - جلیل شهناز
سه گاه: درآمد سه گاه، زابل، مویه، مثنوی سه گاه، هدی، مخالف، مغلوب
24:57
2
بیات اصفهان: درآمد اصفهان، بیات راجع، عشاق، قرچه، رضوی، مثنوی بیات اصفهان، بیات درویش حسن، ابری یا عمرانی، فرود - جلیل شهناز
بیات اصفهان: درآمد اصفهان، بیات راجع، عشاق، قرچه، رضوی، مثنوی بیات اصفهان، بیات درویش حسن، ابری یا عمرانی، فرود
28:26
3
درآمد ، چهار مضراب با اشاره به گوشه های کرد بیات ترک و راک عبداله ، دشتستانی و فرود - جلیل شهناز و محمد اسماعیلی
درآمد ، چهار مضراب با اشاره به گوشه های کرد بیات ترک و راک عبداله ، دشتستانی و فرود
28:57
5
چهار مضراب بیات ترک: بداهه نوازی در ریتم های قطار همراه با تنبک - جلیل شهناز و محمد اسماعیلی
چهار مضراب بیات ترک: بداهه نوازی در ریتم های قطار همراه با تنبک
17:58
58
28:12
59
آواز بیات اصفهان - علی اصغر بهاری
آواز بیات اصفهان
28:50
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام