آ.پ.س.۲

آ.پ.س.۲

توسط sevin gh
1 دنبال کننده47 آهنگ (55:29)
#عنوان
2
ترانه دوم: امپراتوری بل بله - بهنام صبوحی
ترانه دوم: امپراتوری بل بله
02:07
6
ترانه ششم: عنوان بندی پایانی (کاور دسپاسیتو) - بهنام صبوحی
ترانه ششم: عنوان بندی پایانی (کاور دسپاسیتو)
03:10
7
تیتراژ نخستین و عنوان بندی - بهنام صبوحی
تیتراژ نخستین و عنوان بندی
02:19
13
00:23
15
فلفلی دکمه را پرتاب می کند - بهنام صبوحی
فلفلی دکمه را پرتاب می کند
00:21
16
پیر استاد - گرگ و پیشونی سفید - بهنام صبوحی
پیر استاد - گرگ و پیشونی سفید
00:27
18
تماس پیشونی دست بسته با گرگ و روباه - بهنام صبوحی
تماس پیشونی دست بسته با گرگ و روباه
00:24
20
بل بله سالار را دستگیر می کند - بهنام صبوحی
بل بله سالار را دستگیر می کند
00:55
21
روباه به دنبال گرگ - پیشونی سفید و آهو ها - بهنام صبوحی
روباه به دنبال گرگ - پیشونی سفید و آهو ها
00:21
23
پیشونی سفید و پیر استاد کنار برکه - بهنام صبوحی
پیشونی سفید و پیر استاد کنار برکه
00:26
24
صدای پیشونی سفید از بی سیم - بهنام صبوحی
صدای پیشونی سفید از بی سیم
00:29
25
رفتن پیشونی سفید به قلعه - پیرکفتار - بهنام صبوحی
رفتن پیشونی سفید به قلعه - پیرکفتار
00:34
26
پیشونی سفید و دو نگهبان قلعه - بهنام صبوحی
پیشونی سفید و دو نگهبان قلعه
01:39
27
00:54
28
ترس پیشونی سفید - تم عاشقانه ی خرس - بهنام صبوحی
ترس پیشونی سفید - تم عاشقانه ی خرس
01:17
29
تلاش پیشونی سفید برای باز کردن در زندان - بهنام صبوحی
تلاش پیشونی سفید برای باز کردن در زندان
00:42
30
پیشونی سفید نگهبانان را سنگ می کند - بهنام صبوحی
پیشونی سفید نگهبانان را سنگ می کند
00:49
32
00:52
33
00:28
34
بل بله بی سیم را پیدا می کند - بهنام صبوحی
بل بله بی سیم را پیدا می کند
00:16
35
اتاق مانیتور پنجه طلا - دروغ گفتن فلفلی - بهنام صبوحی
اتاق مانیتور پنجه طلا - دروغ گفتن فلفلی
00:48
36
عاشقانه خرس پلیس و تم پلیس ها - بهنام صبوحی
عاشقانه خرس پلیس و تم پلیس ها
00:34
37
فلفلی جاسوس را پیدا می کند - بهنام صبوحی
فلفلی جاسوس را پیدا می کند
00:44
39
نگهبان پیشونی سفید را می بیند - بهنام صبوحی
نگهبان پیشونی سفید را می بیند
00:51
41
نگهبانان و بل بله - نجات پیشونی سفید و زخمی شدن سالار - بهنام صبوحی
نگهبانان و بل بله - نجات پیشونی سفید و زخمی شدن سالار
01:42
42
سالار پیشنهاد فروش پیشونی سفید را به بل بله می دهد - بهنام صبوحی
سالار پیشنهاد فروش پیشونی سفید را به بل بله می دهد
00:40
43
فلفلی پلیس ها را خبر می کند - بهنام صبوحی
فلفلی پلیس ها را خبر می کند
00:37
44
گریه ی پیشونی سفید - مرگ پیر کفتار - بهنام صبوحی
گریه ی پیشونی سفید - مرگ پیر کفتار
01:10
45
دستگیری سالار - اختاپوس چهره ی گرگ و روباه را عوض می کند - بهنام صبوحی
دستگیری سالار - اختاپوس چهره ی گرگ و روباه را عوض می کند
01:09
47
خداحافظی سالار و دیو شدن پیشونی طلا - بهنام صبوحی
خداحافظی سالار و دیو شدن پیشونی طلا
02:56
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام