درویش خان

درویش خان

0 دنبال کننده33 آهنگ (01:58:20)
#عنوان
1
پیش درآمد ماهور (گروه نوازی) - فرامرز پایور
پیش درآمد ماهور (گروه نوازی)
05:06
2
درآمد ماهور، چهار مضراب، داد (نی) - فرامرز پایور
درآمد ماهور، چهار مضراب، داد (نی)
07:00
4
چهار مضراب دلکش (سنتور و تمبک) - فرامرز پایور
چهار مضراب دلکش (سنتور و تمبک)
04:33
6
رِنگ ماهور (گروه نوازی) - فرامرز پایور
رِنگ ماهور (گروه نوازی)
03:01
7
پیش درآمد ابوعطا (گروه نوازی) - فرامرز پایور
پیش درآمد ابوعطا (گروه نوازی)
05:29
8
درآمد ابوعطا (گروه نوازی) - فرامرز پایور
درآمد ابوعطا (گروه نوازی)
02:04
9
چهار مضراب ابوعطا (تار و تمبک) - فرامرز پایور
چهار مضراب ابوعطا (تار و تمبک)
04:56
10
دنباله آواز ابوعطا (تار) - فرامرز پایور
دنباله آواز ابوعطا (تار)
02:38
12
رِنگ ابوعطا (گروه نوازی) - فرامرز پایور
رِنگ ابوعطا (گروه نوازی)
02:24
14
چهارمضراب ماهور (تدوین استاد صبا) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
چهارمضراب ماهور (تدوین استاد صبا)
04:29
15
01:35
17
05:14
18
پولکا (ماهور و چهارگاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
پولکا (ماهور و چهارگاه)
01:26
19
رنگ اصفهان (پریچهر و پریزاد) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
رنگ اصفهان (پریچهر و پریزاد)
02:13
21
پیش درآمد چهارگاه (به علاوه ی قسمت حصار از درویش خان) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
پیش درآمد چهارگاه (به علاوه ی قسمت حصار از درویش خان)
05:36
23
01:49
33
رنگ اصفهان (پریچهر و پریزاد) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
رنگ اصفهان (پریچهر و پریزاد)
02:13
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام