ساکت

ساکت

توسط حبیب
0 دنبال کننده22 آهنگ (01:51:46)
#عنوان
1
پیش درآمد اصفهان - کیوان ساکت
پیش درآمد اصفهان
08:14
2
مقدمه اصفهان - کیوان ساکت
مقدمه اصفهان
02:27
3
چهار مضراب اصفهان - کیوان ساکت
چهار مضراب اصفهان
03:17
4
بیات راجع و چهار مضراب - کیوان ساکت
بیات راجع و چهار مضراب
02:24
5
عشاق و چهار مضراب - کیوان ساکت
عشاق و چهار مضراب
07:21
6
چهار مضراب بهاران (شور) - کیوان ساکت
چهار مضراب بهاران (شور)
03:09
7
مقدمه، چهارگاه و پیش زنگوله - کیوان ساکت
مقدمه، چهارگاه و پیش زنگوله
05:26
8
زنگوله و آواز چهارگاه - کیوان ساکت
زنگوله و آواز چهارگاه
05:50
9
چهار مضراب رقص پروانه - کیوان ساکت
چهار مضراب رقص پروانه
09:27
10
04:46
11
قطعه دخترک ژولیده (استاد علینقی خان وزیری) - کیوان ساکت
قطعه دخترک ژولیده (استاد علینقی خان وزیری)
03:32
12
پیش درآمد اصفهان - کیوان ساکت
پیش درآمد اصفهان
08:14
13
مقدمه اصفهان - کیوان ساکت
مقدمه اصفهان
02:27
14
چهار مضراب اصفهان - کیوان ساکت
چهار مضراب اصفهان
03:17
15
بیات راجع و چهار مضراب - کیوان ساکت
بیات راجع و چهار مضراب
02:24
16
عشاق و چهار مضراب - کیوان ساکت
عشاق و چهار مضراب
07:21
17
چهار مضراب بهاران (شور) - کیوان ساکت
چهار مضراب بهاران (شور)
03:09
18
مقدمه، چهارگاه و پیش زنگوله - کیوان ساکت
مقدمه، چهارگاه و پیش زنگوله
05:26
19
زنگوله و آواز چهارگاه - کیوان ساکت
زنگوله و آواز چهارگاه
05:50
20
چهار مضراب رقص پروانه - کیوان ساکت
چهار مضراب رقص پروانه
09:27
21
04:46
22
قطعه دخترک ژولیده (استاد علینقی خان وزیری) - کیوان ساکت
قطعه دخترک ژولیده (استاد علینقی خان وزیری)
03:32
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام