گریه پنهان

گریه پنهان

1 دنبال کننده106 آهنگ (07:50:01)
#عنوان
1
گریه پنهان(شوشتری) - سالار عقیلی
گریه پنهان(شوشتری)
07:06
2
تکنوازی/کمانچه - سالار عقیلی
تکنوازی/کمانچه
03:06
3
نگاه آشنا(همایون) - سالار عقیلی
نگاه آشنا(همایون)
16:12
4
ساز و آواز(شوشتری) - سالار عقیلی
ساز و آواز(شوشتری)
05:25
5
خانه تنهایی(افشاری) - سالار عقیلی
خانه تنهایی(افشاری)
05:39
6
حرف بزن(بیداد) - سالار عقیلی
حرف بزن(بیداد)
04:53
7
یار من(افشاری) - سالار عقیلی
یار من(افشاری)
06:39
8
گریه پنهان(شوشتری) - سالار عقیلی
گریه پنهان(شوشتری)
07:06
9
تکنوازی/کمانچه - سالار عقیلی
تکنوازی/کمانچه
03:06
10
نگاه آشنا(همایون) - سالار عقیلی
نگاه آشنا(همایون)
16:12
11
ساز و آواز(شوشتری) - سالار عقیلی
ساز و آواز(شوشتری)
05:25
12
حرف بزن(بیداد) - سالار عقیلی
حرف بزن(بیداد)
04:53
13
خانه تنهایی(افشاری) - سالار عقیلی
خانه تنهایی(افشاری)
05:39
14
یار من(افشاری) - سالار عقیلی
یار من(افشاری)
06:39
15
آتش سودا (بیات ترک) - سالار عقیلی
آتش سودا (بیات ترک)
04:11
16
حاصل زندگی (بیات ترک) - سالار عقیلی
حاصل زندگی (بیات ترک)
02:58
17
03:17
18
04:38
19
ای دل بشتاب (افشاری) - سالار عقیلی
ای دل بشتاب (افشاری)
04:54
20
تکنوازی تار و بانگ نای و نی (همایون) - سالار عقیلی
تکنوازی تار و بانگ نای و نی (همایون)
05:43
21
بساط گل (مخالف چهارگاه) - سالار عقیلی
بساط گل (مخالف چهارگاه)
02:49
22
02:25
23
نغمۀ همرازان (چهارگاه) - سالار عقیلی
نغمۀ همرازان (چهارگاه)
04:32
24
یاد شهیدان (سه گاه) - سالار عقیلی
یاد شهیدان (سه گاه)
03:45
73
نغمه، گردانیه - حسین علیزاده
نغمه، گردانیه
02:04
76
ضربی نیشابورک - حسین علیزاده
ضربی نیشابورک
06:29
78
04:23
80
01:53
85
نغمه، گردانیه - حسین علیزاده
نغمه، گردانیه
02:04
88
ضربی نیشابورک - حسین علیزاده
ضربی نیشابورک
06:29
90
04:23
92
01:53
97
نغمه، گردانیه - حسین علیزاده
نغمه، گردانیه
02:04
100
ضربی نیشابورک - حسین علیزاده
ضربی نیشابورک
06:29
102
04:23
104
01:53
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام