لاچینی

لاچینی

توسط چرنی
1 دنبال کننده164 آهنگ (11:48:10)
#عنوان
3
04:42
7
03:08
8
04:10
11
06:14
12
آنچه باید می بود - فریبرز لاچینی
آنچه باید می بود
03:13
18
من همینجا منتظرت خواهم ماند - فریبرز لاچینی
من همینجا منتظرت خواهم ماند
04:03
21
با لطافت عشق بورز - فریبرز لاچینی
با لطافت عشق بورز
03:32
22
05:55
23
شروع کردم به شوخی - فریبرز لاچینی
شروع کردم به شوخی
03:30
25
05:18
26
03:30
27
آسیاب بادی های ذهن تو - فریبرز لاچینی
آسیاب بادی های ذهن تو
04:26
28
مُهروموم شده با بوسه - فریبرز لاچینی
مُهروموم شده با بوسه
04:37
29
04:39
32
عاشقتم و عاشقت خواهم بود - فریبرز لاچینی
عاشقتم و عاشقت خواهم بود
06:37
34
برنده همه چیز را با خود میبرد - فریبرز لاچینی
برنده همه چیز را با خود میبرد
04:59
35
06:14
36
آیا تابهحال واقعاً به زنی عشق ورزیدهای؟ - فریبرز لاچینی
آیا تابهحال واقعاً به زنی عشق ورزیدهای؟
06:19
38
همه چیز را دوباره بهخاطر میآورم - فریبرز لاچینی
همه چیز را دوباره بهخاطر میآورم
06:02
42
آیا عشق را در فضای شب احساس میکنی - فریبرز لاچینی
آیا عشق را در فضای شب احساس میکنی
04:52
44
قلب شکستهام را بهدست آور - فریبرز لاچینی
قلب شکستهام را بهدست آور
05:18
47
متاسفم سخت ترین کلمه به نظر می رسد - فریبرز لاچینی
متاسفم سخت ترین کلمه به نظر می رسد
04:02
48
04:18
49
از این لحظه، تا ابد، من هم سفر تو خواهم بود - فریبرز لاچینی
از این لحظه، تا ابد، من هم سفر تو خواهم بود
04:30
53
وقتی به تو نیاز دارم - فریبرز لاچینی
وقتی به تو نیاز دارم
04:46
60
03:06
63
منو گنجشک های خونه - فریبرز لاچینی
منو گنجشک های خونه
04:29
71
05:19
76
فهمیدم که عاشقت شدم - فریبرز لاچینی
فهمیدم که عاشقت شدم
03:58
77
چه دنیای شگفت انگیزی - فریبرز لاچینی
چه دنیای شگفت انگیزی
04:28
78
در انتهای رنگین کمان - فریبرز لاچینی
در انتهای رنگین کمان
03:35
79
03:55
80
تماس گرفتم که بگویم عاشقتم - فریبرز لاچینی
تماس گرفتم که بگویم عاشقتم
06:25
82
04:59
83
04:15
84
ملودی «از زنجیرگسیخته» (روح) - فریبرز لاچینی
ملودی «از زنجیرگسیخته» (روح)
04:10
88
دیروز که جوان بودم - فریبرز لاچینی
دیروز که جوان بودم
05:26
89
زمانی برای ما (داستان عشق) - فریبرز لاچینی
زمانی برای ما (داستان عشق)
05:52
90
قلبم ادامه خواهد داد (تایتانیک) - فریبرز لاچینی
قلبم ادامه خواهد داد (تایتانیک)
05:47
92
04:32
107
دختر بویراحمدی - فریبرز لاچینی
دختر بویراحمدی
02:36
109
04:45
121
اگه چشمات بگن آره - فریبرز لاچینی
اگه چشمات بگن آره
03:57
125
04:50
126
02:42
131
05:16
132
04:04
134
تو باغا گل سرخی - فریبرز لاچینی
تو باغا گل سرخی
06:12
136
پاییز، پاییز، پاییز - فریبرز لاچینی
پاییز، پاییز، پاییز
04:14
137
چه سبک بود پاییز - فریبرز لاچینی
چه سبک بود پاییز
05:34
138
پاییز در برگها گم بود - فریبرز لاچینی
پاییز در برگها گم بود
04:54
139
در پاییز، برگها به خانه ما آمدند - فریبرز لاچینی
در پاییز، برگها به خانه ما آمدند
04:45
140
آشوب برگ بود، پاییز بود - فریبرز لاچینی
آشوب برگ بود، پاییز بود
03:16
141
سرگردان به کنار پاییز رسیدم - فریبرز لاچینی
سرگردان به کنار پاییز رسیدم
03:22
142
چهره ها در پاییز، در برگ بود - فریبرز لاچینی
چهره ها در پاییز، در برگ بود
04:03
143
در پاییز کوچک من، درختان فقط یک برگ داشتند - فریبرز لاچینی
در پاییز کوچک من، درختان فقط یک برگ داشتند
04:24
144
بر گوشه آسمان، برگها بودند - فریبرز لاچینی
بر گوشه آسمان، برگها بودند
04:32
145
برگها آشفته به سوی دریا رفتند - فریبرز لاچینی
برگها آشفته به سوی دریا رفتند
03:40
146
صبح برگ یود، پاییز بود - فریبرز لاچینی
صبح برگ یود، پاییز بود
03:43
147
تو در پاییز، به خانه ما مهمان بودی - فریبرز لاچینی
تو در پاییز، به خانه ما مهمان بودی
04:06
148
برگهای پاییزی به سوی زمستان رفتند - فریبرز لاچینی
برگهای پاییزی به سوی زمستان رفتند
03:42
149
پاییز به پایان بود - فریبرز لاچینی
پاییز به پایان بود
03:08
150
پاییز دوبار عاشق - فریبرز لاچینی
پاییز دوبار عاشق
02:48
151
03:15
153
همیشه در رویای من - فریبرز لاچینی
همیشه در رویای من
04:32
155
04:16
158
02:45
160
03:20
161
از ته قلب صدایت می کنم - فریبرز لاچینی
از ته قلب صدایت می کنم
02:51
162
03:56
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام