خاطرات طلایی 5 - فریبرز لاچینی

خاطرات طلایی 5

#عنوان
1
فراموش نکنید - فریبرز لاچینی
فراموش نکنید
04:28
2
غریبههای شب - فریبرز لاچینی
غریبههای شب
03:53
3
عاشقتم و عاشقت خواهم بود - فریبرز لاچینی
عاشقتم و عاشقت خواهم بود
06:37
4
رویم حساب کن - فریبرز لاچینی
رویم حساب کن
03:19
5
برنده همه چیز را با خود میبرد - فریبرز لاچینی
برنده همه چیز را با خود میبرد
04:59
6
تو تنها نیستی - فریبرز لاچینی
تو تنها نیستی
06:14
7
آیا تابهحال واقعاً به زنی عشق ورزیدهای؟ - فریبرز لاچینی
آیا تابهحال واقعاً به زنی عشق ورزیدهای؟
06:19
8
نوسان - فریبرز لاچینی
نوسان
05:05
9
همه چیز را دوباره بهخاطر میآورم - فریبرز لاچینی
همه چیز را دوباره بهخاطر میآورم
06:02
10
اشک در بهشت - فریبرز لاچینی
اشک در بهشت
04:51
11
پچ پچ بی دقت - فریبرز لاچینی
پچ پچ بی دقت
05:49
12
قربانی - فریبرز لاچینی
قربانی
04:41
13
آیا عشق را در فضای شب احساس میکنی - فریبرز لاچینی
آیا عشق را در فضای شب احساس میکنی
04:52
14
تعطیلات - فریبرز لاچینی
تعطیلات
03:14
15
قلب شکستهام را بهدست آور - فریبرز لاچینی
قلب شکستهام را بهدست آور
05:18
© ایران گام
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام