خالقی 910

خالقی 910

0 دنبال کننده26 آهنگ (01:05:49)
#عنوان
1
معرفی دستگاه چهارگاه و سخنی چند در مورد فواصل گام چهارگاه - خالقی روح اله
معرفی دستگاه چهارگاه و سخنی چند در مورد فواصل گام چهارگاه
01:59
3
نغمه هایی در دستگاه چهارگاه - درآمد، زابل، مخالف (دستگاه چهارگاه) - خالقی روح اله
نغمه هایی در دستگاه چهارگاه - درآمد، زابل، مخالف (دستگاه چهارگاه)
02:03
13
صفحه ای از نواختن کمانچه هایک (دستگاه چهارگاه) - خالقی روح اله
صفحه ای از نواختن کمانچه هایک (دستگاه چهارگاه)
08:06
14
صفحه ای از آواز چهارگاه به همراه پیانو (دستگاه چهارگاه) - خالقی روح اله
صفحه ای از آواز چهارگاه به همراه پیانو (دستگاه چهارگاه)
08:55
17
ادامه دستگاه چهارگاه زابل، زابل گبری (دستگاه چهارگاه) - خالقی روح اله
ادامه دستگاه چهارگاه زابل، زابل گبری (دستگاه چهارگاه)
02:24
19
حصار، بسته نگار، زنگوله، نغمه، کرشمه، خزان، پس حصار، فرود (دستگاه چهارگاه) - خالقی روح اله
حصار، بسته نگار، زنگوله، نغمه، کرشمه، خزان، پس حصار، فرود (دستگاه چهارگاه)
03:13
20
صفحه ای از آواز چهارگاه (دستگاه چهارگاه) - خالقی روح اله
صفحه ای از آواز چهارگاه (دستگاه چهارگاه)
07:06
21
مخالف، حاجی حسنی، بسته نگار، دوبیتی (دستگاه چهارگاه) - خالقی روح اله
مخالف، حاجی حسنی، بسته نگار، دوبیتی (دستگاه چهارگاه)
02:56
25
01:54
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام