خالقی روح اله

خالقی روح اله

59 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
2
قسمت دوم یک چهارم بالاتر - شور دو (دستگاه شور) - خالقی روح اله
قسمت دوم یک چهارم بالاتر - شور دو (دستگاه شور)
00:42
3
سخنی چند در مورد برنامه ساز و سخن و توضیحاتی برای شناخت موسیقی ملی ایران (دستگاه همایون) - خالقی روح اله
سخنی چند در مورد برنامه ساز و سخن و توضیحاتی برای شناخت موسیقی ملی ایران (دستگاه همایون)
12:27
4
داستانی از زبان روح اله خالقی درباره اوژن فلاندن فرانسوی و توضیحاتی راجع به رقصهای قدیم ایرانی (ادامه دستگاه همایون) - خالقی روح اله
داستانی از زبان روح اله خالقی درباره اوژن فلاندن فرانسوی و توضیحاتی راجع به رقصهای قدیم ایرانی (ادامه دستگاه همایون)
04:20
هنرمندان مرتبط
نظرلی محجوبی
نظرلی محجوبی
13 دنبال کننده
بیژن داداشی
بیژن داداشی
3 دنبال کننده
فدریکو اسپینتی
فدریکو اسپینتی
3 دنبال کننده