آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان

آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان

توسط روزبه
6 دنبال کننده281 آهنگ (34:30:34)
#عنوان
15
16:08
17
06:55
23
مرکب خوانی در دستگاه شور، سه تار حسنعلی دفتری، اجرای خصوصی سال 1351 - غلامحسین بنان
مرکب خوانی در دستگاه شور، سه تار حسنعلی دفتری، اجرای خصوصی سال 1351
18:01
26
دستگاه شور، تار فروغ، اجرای خصوصی، تاریخ اجرا 1361 - غلامحسین بنان
دستگاه شور، تار فروغ، اجرای خصوصی، تاریخ اجرا 1361
03:16
27
دستگاه شور، ویولون محمود تاجبخش - قره نی حسنعلی وزیری تبار - غلامحسین بنان
دستگاه شور، ویولون محمود تاجبخش - قره نی حسنعلی وزیری تبار
06:24
29
دستگاه شور، پیانو مرتضی محجوبی و جواد معروفی - ویولون محمود تاجبخش - تار زرین پنجه - غلامحسین بنان
دستگاه شور، پیانو مرتضی محجوبی و جواد معروفی - ویولون محمود تاجبخش - تار زرین پنجه
09:04
34
آواز در دستگاه شور، اجرای خصوصی، فلوت، سال 1345 - غلامحسین بنان
آواز در دستگاه شور، اجرای خصوصی، فلوت، سال 1345
07:09
43
آواز در دستگاه شور، اجرای خصوصی، فلوت، سال 1345 - غلامحسین بنان
آواز در دستگاه شور، اجرای خصوصی، فلوت، سال 1345
07:09
49
آواز بیات ترک، اجرای خصوصی، تاریخ اجرا ۱۳۵۱، ویولون - غلامحسین بنان
آواز بیات ترک، اجرای خصوصی، تاریخ اجرا ۱۳۵۱، ویولون
20:37
53
آواز بیات ترک، اجرای خصوصی، تاریخ اجرا ۱۳۶۲، تار - غلامحسین بنان
آواز بیات ترک، اجرای خصوصی، تاریخ اجرا ۱۳۶۲، تار
06:59
54
آواز دشتی، اجرای خصوصی، تاریخ اجرا ۱۳۴۵، پیانو - غلامحسین بنان
آواز دشتی، اجرای خصوصی، تاریخ اجرا ۱۳۴۵، پیانو
07:01
71
آواز در دستگاه نوا، اجرای خصوصی، تاریخ اجرا 1328، تار، سنتور - غلامحسین بنان
آواز در دستگاه نوا، اجرای خصوصی، تاریخ اجرا 1328، تار، سنتور
18:59
75
تصنیف دیشب که تو در خانه ما آمده بودی (افشاری) - غلامحسین بنان
تصنیف دیشب که تو در خانه ما آمده بودی (افشاری)
05:00
77
مرکب خوانی در دستگاه شور، سه تار حسنعلی دفتری، اجرای خصوصی سال 1351 - غلامحسین بنان
مرکب خوانی در دستگاه شور، سه تار حسنعلی دفتری، اجرای خصوصی سال 1351
18:01
80
دستگاه شور، تار فروغ، اجرای خصوصی، تاریخ اجرا 1361 - غلامحسین بنان
دستگاه شور، تار فروغ، اجرای خصوصی، تاریخ اجرا 1361
03:16
81
دستگاه شور، ویولون محمود تاجبخش - قره نی حسنعلی وزیری تبار - غلامحسین بنان
دستگاه شور، ویولون محمود تاجبخش - قره نی حسنعلی وزیری تبار
06:24
83
دستگاه شور، پیانو مرتضی محجوبی و جواد معروفی - ویولون محمود تاجبخش - تار زرین پنجه - غلامحسین بنان
دستگاه شور، پیانو مرتضی محجوبی و جواد معروفی - ویولون محمود تاجبخش - تار زرین پنجه
09:04
99
16:08
100
02:53
101
06:55
136
تصنیف گریه ی شمع (دستگاه شور) - غلامحسین بنان
تصنیف گریه ی شمع (دستگاه شور)
03:34
138
گروه نوازی و ادامه ی آواز - غلامحسین بنان
گروه نوازی و ادامه ی آواز
05:50
140
تصنیف گویای راز (آواز بیات اصفهان) - غلامحسین بنان
تصنیف گویای راز (آواز بیات اصفهان)
05:39
143
مقدمه ی تصنیف دختر رامشگر (آواز دشتی) - غلامحسین بنان
مقدمه ی تصنیف دختر رامشگر (آواز دشتی)
01:40
145
تصنیف دختر رامشگر (آواز دشتی) - غلامحسین بنان
تصنیف دختر رامشگر (آواز دشتی)
04:42
146
تصنیف اثر نگاه (دستگاه سه گاه) - غلامحسین بنان
تصنیف اثر نگاه (دستگاه سه گاه)
03:11
149
تصنیف دیشب مه من (آواز بیات اصفهان) - غلامحسین بنان
تصنیف دیشب مه من (آواز بیات اصفهان)
06:05
151
قسمت دوم تصنیف دیشب مه من - غلامحسین بنان
قسمت دوم تصنیف دیشب مه من
02:45
158
تصنیف دلسوخته (دستگاه همایون) - غلامحسین بنان
تصنیف دلسوخته (دستگاه همایون)
15:23
161
تصنیف از یادم نمی روی (آواز دشتی) - غلامحسین بنان
تصنیف از یادم نمی روی (آواز دشتی)
06:02
163
قسمت دوم تصنیف از یادم نمی روی - غلامحسین بنان
قسمت دوم تصنیف از یادم نمی روی
01:27
164
تصنیف نا امید (دستگاه سه گاه) - غلامحسین بنان
تصنیف نا امید (دستگاه سه گاه)
12:27
165
مقدمه ی تصنیف دور از وطن (آواز ابوعطا) - غلامحسین بنان
مقدمه ی تصنیف دور از وطن (آواز ابوعطا)
01:22
167
06:20
168
تصنیف باد نوبهاری (دستگاه همایون، آواز شوشتری) - غلامحسین بنان
تصنیف باد نوبهاری (دستگاه همایون، آواز شوشتری)
08:44
169
گل ریزان (بیات اصفهان) - غلامحسین بنان و روح الله خالقی
گل ریزان (بیات اصفهان)
09:01
172
07:51
173
07:59
174
11:46
175
04:46
187
گفتاری در مورد استاد بنان و مصاحبه با ایشان توسط مصطفی فتاح - غلامحسین بنان
گفتاری در مورد استاد بنان و مصاحبه با ایشان توسط مصطفی فتاح
07:05
197