ج

ج

0 دنبال کننده31 آهنگ (01:11:07)
#عنوان
1
04:23
2
متروپل ۱ - بهزاد عبدی
03:45
3
متروپل ۲ - بهزاد عبدی
02:59
4
متروپل ۳ - بهزاد عبدی
02:21
5
آمین خواهیم گفت ۱ - بهزاد عبدی
01:21
6
آمین خواهیم گفت ۲ - بهزاد عبدی
01:24
10
چشم ۱ - بهزاد عبدی
00:39
11
چشم ۲ - بهزاد عبدی
02:37
12
برف روی شیروانی داغ ۱ - بهزاد عبدی
02:16
13
برف روی شیروانی داغ ۲ - بهزاد عبدی
01:14
14
عقاب صحرا ۱ - بهزاد عبدی
02:54
15
عقاب صحرا ۲ - بهزاد عبدی
01:35
16
خانه ی پدری ۱ - بهزاد عبدی
01:42
17
خانه ی پدری ۲ - بهزاد عبدی
01:54
20
از یاد رفته ۱ - بهزاد عبدی
02:11
22
هیچ کجا، هیچ کس ۱ - بهزاد عبدی
02:26
23
هیچ کجا، هیچ کس ۲ - بهزاد عبدی
03:46
24
پدرم حاج محمود ۱ - بهزاد عبدی
00:47
25
پدرم حاج محمود ۲ - بهزاد عبدی
01:50
26
رودخانه لیان ۱ - بهزاد عبدی
03:09
27
رودخانه لیان ۲ - بهزاد عبدی
02:59
28
مختارنامه ۱ - بهزاد عبدی
01:48
29
مختارنامه ۲ - بهزاد عبدی
02:49
30
در محاصره ۱ - بهزاد عبدی
01:16
31
در محاصره ۲ - بهزاد عبدی
04:06
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام