کودکانه

کودکانه

توسط احمدی
8 دنبال کننده254 آهنگ (09:58:53)
#عنوان
2
السون و ولسون (درآمد بیات اصفهانی) - حمید جبلی
السون و ولسون (درآمد بیات اصفهانی)
03:19
3
سروناز (درآمد بیات اصفهانی) - حمید جبلی
سروناز (درآمد بیات اصفهانی)
03:59
4
لالایی (جامه دران) - حمید جبلی
لالایی (جامه دران)
05:33
5
فوتبال (بیات راجع) - حمید جبلی
فوتبال (بیات راجع)
05:15
6
کوچولو (سوز و گداز) - حمید جبلی
کوچولو (سوز و گداز)
03:30
7
نان و پنیر و پونه (عشاق) - حمید جبلی
نان و پنیر و پونه (عشاق)
03:41
8
چشماش قشنگه (درآمد دستگاه ماهور) - حمید جبلی
چشماش قشنگه (درآمد دستگاه ماهور)
02:27
9
سبز بهار (زنگوله) - حمید جبلی
سبز بهار (زنگوله)
05:00
10
گل پونه (چهارپاره و شکسته) - حمید جبلی
گل پونه (چهارپاره و شکسته)
04:43
11
گل و گلدان (سفیر راک) - حمید جبلی
گل و گلدان (سفیر راک)
03:00
13
02:54
14
تو فرشته ای - منان ولی پور (عمو منان)
03:24
15
تو فرشته ای - منان ولی پور (عمو منان)
03:24
16
تپل و مپل - منان ولی پور (عمو منان)
02:44
17
خورشید خانم - منان ولی پور (عمو منان)
02:05
18
تولد - منان ولی پور (عمو منان)
02:18
19
اردک کوچولو - منان ولی پور (عمو منان)
02:24
20
اسب - منان ولی پور (عمو منان)
02:17
21
موش موشک - منان ولی پور (عمو منان)
02:56
22
مادربزرگ - منان ولی پور (عمو منان)
03:29
23
چرخ و فلک - منان ولی پور (عمو منان)
02:15
25
دنیای قشنگ - منان ولی پور (عمو منان)
02:37
53
زاغی کجایی؟ - ناصر نظر
زاغی کجایی؟
02:07
54
ماه تو آسمونه - ناصر نظر
ماه تو آسمونه
03:22
56
محلی فلسطینی - ناصر نظر
محلی فلسطینی
02:27
57
01:27
58
01:55
59
بچه های ایران - ناصر نظر
بچه های ایران
02:03
60
یه بزی دارم - ناصر نظر
یه بزی دارم
01:30
61
02:45
62
02:16
63
شاپرک و حلزون - ناصر نظر
شاپرک و حلزون
01:20
64
01:44
65
01:42
66
سرود برف بازی - ناصر نظر
سرود برف بازی
02:01
67
قصه ی مرغ سبز زیبا - ناصر نظر
قصه ی مرغ سبز زیبا
02:27
68
01:27
69
دویدم و دویدم - ناصر نظر
دویدم و دویدم
01:52
70
04:49
71
چک چک باران - ناصر نظر
چک چک باران
02:50
72
گربه ی ملوس - ناصر نظر
گربه ی ملوس
02:05
73
01:20
74
01:50
75
پروانه ی کوچولو - ناصر نظر
پروانه ی کوچولو
01:30
77
ترن قشنگ من - ناصر نظر
ترن قشنگ من
02:24
78
03:00
81
02:22
83
03:42
84
لالایی (فارسی) - جلال عنایت زاده
لالایی (فارسی)
03:46
85
ورزشی (فارسی) - جلال عنایت زاده
ورزشی (فارسی)
03:55
87
03:43
88
04:20
89
لالایی (انگلیسی) - جلال عنایت زاده
لالایی (انگلیسی)
03:49
90
ورزشی (انگلیسی) - جلال عنایت زاده
ورزشی (انگلیسی)
03:55
115
00:55
123
01:22
125
01:26
127
00:58
128
00:55
130
01:17
131
01:59
136
ردَم، ردَم، رَد - لیلا حکیم الهی
ردَم، ردَم، رَد
00:58
137
مرغ حنا هیچ نمی گه! - لیلا حکیم الهی
مرغ حنا هیچ نمی گه!
01:34
138
نون و پنیر و بازی - لیلا حکیم الهی
نون و پنیر و بازی
01:49
140
01:37
142
دختری که ضدّضرب شعر می خونه - لیلا حکیم الهی
دختری که ضدّضرب شعر می خونه
02:29
144
00:55
145
خوشحال و شاد و خندان - ناصر نظر
خوشحال و شاد و خندان
02:21
146
دنیای کودکی - ناصر نظر
دنیای کودکی
04:09
147
02:03
149
02:54
150
ترانه ی شادی - ناصر نظر
ترانه ی شادی
03:26
151
کوچه های شهر آفتاب و مهتاب - ناصر نظر
کوچه های شهر آفتاب و مهتاب
02:06
153
01:13
154
01:58
155
قایقرانان ولگا - ناصر نظر
قایقرانان ولگا
02:53
157
01:48
158
01:23
159
02:17
160
02:46
161
03:23
162
کودکان جهان - ناصر نظر
کودکان جهان
03:48
164
04:03
165
01:43
166
01:42
169
بابا پیاده برگشت! - لیلا حکیم الهی
بابا پیاده برگشت!
01:20
171
بابای بابام با - لیلا حکیم الهی
بابای بابام با
01:10
173
پی تی کو، پی تی کو - لیلا حکیم الهی
پی تی کو، پی تی کو
01:46
175
01:28
178
01:02
179
01:18
181
یک صد و بیس و چار - لیلا حکیم الهی
یک صد و بیس و چار
01:35
183
کُرّه الاغ شاد - لیلا حکیم الهی
کُرّه الاغ شاد
02:08
184
01:50
185
01:49
187
وسیله ی نقلیه ی مشترک - لیلا حکیم الهی
وسیله ی نقلیه ی مشترک
01:41
188
گربه ی لنگ (5 ضربی) - لیلا حکیم الهی
گربه ی لنگ (5 ضربی)
03:02
189
گربه ی لنگ (7 ضربی) - لیلا حکیم الهی
گربه ی لنگ (7 ضربی)
02:52