سنتی

سنتی

2 دنبال کننده17 آهنگ (01:47:33)
#عنوان
1
تصنیف
تصنیف "سروچمان"
06:42
2
تصنیف
تصنیف "آرام جان"
06:52
3
ساز و آواز (شکسته قفقاز، درآمد افشاری، جامه دران، عراق) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (شکسته قفقاز، درآمد افشاری، جامه دران، عراق)
08:04
4
تصنیف
تصنیف "آرام جان"
06:52
5
ساز و آواز (عراق، جامه دران، فرود به افشاری، رهاب و شور) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (عراق، جامه دران، فرود به افشاری، رهاب و شور)
03:04
6
تصنیف
تصنیف "نه قدرت"
04:51
7
ساز و آواز (بوسلیک افشاری و عراق) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (بوسلیک افشاری و عراق)
06:56
8
تصنیف
تصنیف "دوش دوش"
02:19
9
تصنیف قدیمی
تصنیف قدیمی "تند تند"
03:12
10
تصنیف
تصنیف "از کفم رها"
05:07
11
تصنیف قدیمی (نگار) - محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی (نگار)
03:05
12
ساز و آواز (مثنوی دشتی) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (مثنوی دشتی)
08:04
13
تصنیف قدیمی (چشم مست) - محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی (چشم مست)
04:11
14
ساز و آواز (درآمد بیات ترک، گشایش، ...) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (درآمد بیات ترک، گشایش، ...)
13:44
15
08:39
16
تصنیف
تصنیف "دل مجنون"
05:58
17
ساز و آواز (مثنوی افشاری، فرود مثنوی به بیات ترک) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (مثنوی افشاری، فرود مثنوی به بیات ترک)
09:53
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام