شوشتری

شوشتری

توسط sahar
0 دنبال کننده41 آهنگ (02:31:50)
#عنوان
1
تصنیف مال کنون - کوروش اسدپور
تصنیف مال کنون
08:02
2
آواز گاگریوه (خون گریه) - کوروش اسدپور
آواز گاگریوه (خون گریه)
05:49
3
تصنیف طبیب دردها 1 - کوروش اسدپور
تصنیف طبیب دردها 1
02:50
4
آواز یار یار ممسنی - کوروش اسدپور
آواز یار یار ممسنی
03:43
5
تصنیف طبیب دردها 2 - کوروش اسدپور
تصنیف طبیب دردها 2
02:41
6
03:16
7
قطعه بدون کلام (چوب بازی) - کوروش اسدپور
قطعه بدون کلام (چوب بازی)
01:52
8
آواز شوشتری - کوروش اسدپور
آواز شوشتری
02:57
9
تصنیف آسماری - کوروش اسدپور
تصنیف آسماری
04:35
10
آواز حماسه - کوروش اسدپور
آواز حماسه
06:05
11
تصنیف ره دیر - کوروش اسدپور
تصنیف ره دیر
06:42
12
آواز یار یار بویر احمدی - کوروش اسدپور
آواز یار یار بویر احمدی
09:06
13
تصنیف تی به ره - کوروش اسدپور
تصنیف تی به ره
04:36
14
تصنیف مال کنون - کوروش اسدپور
تصنیف مال کنون
08:02
15
آواز گاگریوه (خون گریه) - کوروش اسدپور
آواز گاگریوه (خون گریه)
05:49
16
تصنیف طبیب دردها 1 - کوروش اسدپور
تصنیف طبیب دردها 1
02:50
17
آواز یار یار ممسنی - کوروش اسدپور
آواز یار یار ممسنی
03:43
18
تصنیف طبیب دردها 2 - کوروش اسدپور
تصنیف طبیب دردها 2
02:41
19
03:16
20
قطعه بدون کلام (چوب بازی) - کوروش اسدپور
قطعه بدون کلام (چوب بازی)
01:52
21
آواز شوشتری - کوروش اسدپور
آواز شوشتری
02:57
22
تصنیف آسماری - کوروش اسدپور
تصنیف آسماری
04:35
23
آواز حماسه - کوروش اسدپور
آواز حماسه
06:05
24
تصنیف ره دیر - کوروش اسدپور
تصنیف ره دیر
06:42
25
آواز یار یار بویر احمدی - کوروش اسدپور
آواز یار یار بویر احمدی
09:06
26
تصنیف تی به ره - کوروش اسدپور
تصنیف تی به ره
04:36
27
01:05
28
02:07
29
02:13
31
01:55
33
02:49
34
مجلس افروز - عیسی غفاری
مجلس افروز
02:09
36
01:15
40
تخت طاقدیس - عیسی غفاری
تخت طاقدیس
00:55
41
ساقی نامه، کشته، صوفی نامه - عیسی غفاری
ساقی نامه، کشته، صوفی نامه
04:58
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام