خالقی دستگاهها ١و٢

خالقی دستگاهها ١و٢

توسط محمد
5 دنبال کننده12 آهنگ (44:27)
#عنوان
1
توضیحاتی در مورد نغمات موسیقی گذشته و تاثیر آن در ملل مجاور (ادامه دستگاه همایون) - خالقی روح اله
توضیحاتی در مورد نغمات موسیقی گذشته و تاثیر آن در ملل مجاور (ادامه دستگاه همایون)
02:08
2
سخنی در مورد طرز نوازندگی یک دستگاه (ادامه دستگاه همایون) - خالقی روح اله
سخنی در مورد طرز نوازندگی یک دستگاه (ادامه دستگاه همایون)
02:59
4
توضیحاتی در مورد بداهه نوازی و ذوق و هنر نوازنده (ادامه دستگاه همایون) - خالقی روح اله
توضیحاتی در مورد بداهه نوازی و ذوق و هنر نوازنده (ادامه دستگاه همایون)
01:39
5
صفحه ای از آواز ادیب خوانساری (ادامه دستگاه همایون) - خالقی روح اله
صفحه ای از آواز ادیب خوانساری (ادامه دستگاه همایون)
06:12
6
صفحه ای از آواز رضا قلی میرزا ظلی (ادامه دستگاه همایون) - خالقی روح اله
صفحه ای از آواز رضا قلی میرزا ظلی (ادامه دستگاه همایون)
07:37
7
صفحه ای از آهنگ محلی قدیم - شلیل (ادامه دستگاه همایون) - خالقی روح اله
صفحه ای از آهنگ محلی قدیم - شلیل (ادامه دستگاه همایون)
03:54
8
سخن مختصری راجع به روش رقصهای قدیمی و ملی ایران (ادامه دستگاه همایون) - خالقی روح اله
سخن مختصری راجع به روش رقصهای قدیمی و ملی ایران (ادامه دستگاه همایون)
02:28
9
رنگ شهر آشوب - قسمت اول (ادامه دستگاه همایون) - خالقی روح اله
رنگ شهر آشوب - قسمت اول (ادامه دستگاه همایون)
02:54
10
داستانی از زبان روح اله خالقی درباره اوژن فلاندن فرانسوی و توضیحاتی راجع به رقصهای قدیم ایرانی (ادامه دستگاه همایون) - خالقی روح اله
داستانی از زبان روح اله خالقی درباره اوژن فلاندن فرانسوی و توضیحاتی راجع به رقصهای قدیم ایرانی (ادامه دستگاه همایون)
04:20
11
رنگ شهر آشوب - قسمت دوم (ادامه دستگاه همایون) - خالقی روح اله
رنگ شهر آشوب - قسمت دوم (ادامه دستگاه همایون)
02:16
12
نغمه هایی در دستگاه همایون (ادامه دستگاه همایون) - خالقی روح اله
نغمه هایی در دستگاه همایون (ادامه دستگاه همایون)
05:34
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام