شعر

شعر

توسط راد
3 دنبال کننده66 آهنگ (04:18:12)
#عنوان
2
چندین هزار امید بنی آدم - هوشنگ ابتهاج
چندین هزار امید بنی آدم
04:27
7
04:15
8
دلی در آتش انتظار - هوشنگ ابتهاج
دلی در آتش انتظار
03:02
15
از این شب های ناباور - هوشنگ ابتهاج
از این شب های ناباور
03:11
16
تازه یادم میفته که تو رفتی - مریم حیدرزاده
تازه یادم میفته که تو رفتی
06:20
19
چندین هزار امید بنی آدم - هوشنگ ابتهاج
چندین هزار امید بنی آدم
04:27
21
04:32
24
04:15
25
دلی در آتش انتظار - هوشنگ ابتهاج
دلی در آتش انتظار
03:02
26
03:35
32
از این شب های ناباور - هوشنگ ابتهاج
از این شب های ناباور
03:11
33
اگر که بیهده زیباست شب...شبانه - احمد شاملو
اگر که بیهده زیباست شب...شبانه
01:18
34
در نیست راه نیست...شبانه - احمد شاملو
در نیست راه نیست...شبانه
01:02
35
بر موجکوب پست...سرود آن که برفت و آن کس که بر جای ماند - احمد شاملو
بر موجکوب پست...سرود آن که برفت و آن کس که بر جای ماند
11:55
36
دیری ست تا سوز غریب مهاجم...غریبانه - احمد شاملو
دیری ست تا سوز غریب مهاجم...غریبانه
02:08
37
بر سفره ی سور ضیافت (پایان بخش نخست شعرخوانی) - احمد شاملو
بر سفره ی سور ضیافت (پایان بخش نخست شعرخوانی)
12:57
38
بدان زمان که شود تیره...نامه (آغاز بخش دوم شعرخوانی) - احمد شاملو
بدان زمان که شود تیره...نامه (آغاز بخش دوم شعرخوانی)
09:29
39
گفتند نمیخواهیم بمیریم...مرثیه - احمد شاملو
گفتند نمیخواهیم بمیریم...مرثیه
02:25
40
بادها ابر عبیر آمیرزا...پل الله وردی خان - احمد شاملو
بادها ابر عبیر آمیرزا...پل الله وردی خان
02:55
41
قناعت وار تکیه بود...سرود برای مرد روشن که به سایه رفت - احمد شاملو
قناعت وار تکیه بود...سرود برای مرد روشن که به سایه رفت
02:28
42
در آور خونین گرگ و میش...سرود ابراهیم در آتش - احمد شاملو
در آور خونین گرگ و میش...سرود ابراهیم در آتش
03:13
43
بر زمینه ی سربی صبح...ترانه ی تاریک - احمد شاملو
بر زمینه ی سربی صبح...ترانه ی تاریک
01:05
44
من کلام آخرین را...واپسین تیر ترکش - احمد شاملو
من کلام آخرین را...واپسین تیر ترکش
01:43
45
به چرک می نشیند خنده...تعویذ - احمد شاملو
به چرک می نشیند خنده...تعویذ
01:38
46
در اینجا چار زندان است...کیفر - احمد شاملو
در اینجا چار زندان است...کیفر
02:56
47
همچو بوتیمار خسته...کاج - احمد شاملو
همچو بوتیمار خسته...کاج
02:16
48
سنگ برای سنگرPostumus - احمد شاملو
سنگ برای سنگرPostumus
10:09
49
آن جا که عشق غزل نیست...در جدال آینه و تصویر (بخش 4) - احمد شاملو
آن جا که عشق غزل نیست...در جدال آینه و تصویر (بخش 4)
02:11
50
اگر که بیهده زیباست شب...شبانه - احمد شاملو
اگر که بیهده زیباست شب...شبانه
01:18
51
در نیست راه نیست...شبانه - احمد شاملو
در نیست راه نیست...شبانه
01:02
52
بر موجکوب پست...سرود آن که برفت و آن کس که بر جای ماند - احمد شاملو
بر موجکوب پست...سرود آن که برفت و آن کس که بر جای ماند
11:55
53
دیری ست تا سوز غریب مهاجم...غریبانه - احمد شاملو
دیری ست تا سوز غریب مهاجم...غریبانه
02:08
54
بر سفره ی سور ضیافت (پایان بخش نخست شعرخوانی) - احمد شاملو
بر سفره ی سور ضیافت (پایان بخش نخست شعرخوانی)
12:57
55
بدان زمان که شود تیره...نامه (آغاز بخش دوم شعرخوانی) - احمد شاملو
بدان زمان که شود تیره...نامه (آغاز بخش دوم شعرخوانی)
09:29
56
گفتند نمیخواهیم بمیریم...مرثیه - احمد شاملو
گفتند نمیخواهیم بمیریم...مرثیه
02:25
57
بادها ابر عبیر آمیرزا...پل الله وردی خان - احمد شاملو
بادها ابر عبیر آمیرزا...پل الله وردی خان
02:55
58
قناعت وار تکیه بود...سرود برای مرد روشن که به سایه رفت - احمد شاملو
قناعت وار تکیه بود...سرود برای مرد روشن که به سایه رفت
02:28
59
در آور خونین گرگ و میش...سرود ابراهیم در آتش - احمد شاملو
در آور خونین گرگ و میش...سرود ابراهیم در آتش
03:13
60
بر زمینه ی سربی صبح...ترانه ی تاریک - احمد شاملو
بر زمینه ی سربی صبح...ترانه ی تاریک
01:05
61
من کلام آخرین را...واپسین تیر ترکش - احمد شاملو
من کلام آخرین را...واپسین تیر ترکش
01:43
62
به چرک می نشیند خنده...تعویذ - احمد شاملو
به چرک می نشیند خنده...تعویذ
01:38
63
در اینجا چار زندان است...کیفر - احمد شاملو
در اینجا چار زندان است...کیفر
02:56
64
همچو بوتیمار خسته...کاج - احمد شاملو
همچو بوتیمار خسته...کاج
02:16
65
سنگ برای سنگرPostumus - احمد شاملو
سنگ برای سنگرPostumus
10:09
66
آن جا که عشق غزل نیست...در جدال آینه و تصویر (بخش 4) - احمد شاملو
آن جا که عشق غزل نیست...در جدال آینه و تصویر (بخش 4)
02:11
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام