شعر
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)

شعر

توسط راد
3 دنبال کننده153 آهنگ (09:37:53)
#عنوان
2
چندین هزار امید بنی آدم - هوشنگ ابتهاج
چندین هزار امید بنی آدم
04:27
7
04:15
8
دلی در آتش انتظار - هوشنگ ابتهاج
دلی در آتش انتظار
03:02
15
از این شب های ناباور - هوشنگ ابتهاج
از این شب های ناباور
03:11
16
تازه یادم میفته که تو رفتی - مریم حیدرزاده
تازه یادم میفته که تو رفتی
06:20
19
چندین هزار امید بنی آدم - هوشنگ ابتهاج
چندین هزار امید بنی آدم
04:27
21
04:32
24
04:15
25
دلی در آتش انتظار - هوشنگ ابتهاج
دلی در آتش انتظار
03:02
26
03:35
32
از این شب های ناباور - هوشنگ ابتهاج
از این شب های ناباور
03:11
33
من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو - احمد شاملو
من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو
02:36
34
در وصالت چرا بیاموزم - احمد شاملو
در وصالت چرا بیاموزم
01:53
35
دزدیده چون جان می روی اندر میان جان من - احمد شاملو
دزدیده چون جان می روی اندر میان جان من
03:14
36
وه چه بی درنگ و بی نشان که منم - احمد شاملو
وه چه بی درنگ و بی نشان که منم
03:02
37
آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن - احمد شاملو
آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن
02:04
38
رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن - احمد شاملو
رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن
02:44
39
حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو،دیوانه شو - احمد شاملو
حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو،دیوانه شو
01:58
40
چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون - احمد شاملو
چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون
01:36
41
نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم - احمد شاملو
نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم
02:39
42
بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست - احمد شاملو
بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست
05:30
43
بمیرید،بمیرید در این عشق بمیرید - احمد شاملو
بمیرید،بمیرید در این عشق بمیرید
02:17
44
زهی عشق،زهی عشق که ماراست خدایا - احمد شاملو
زهی عشق،زهی عشق که ماراست خدایا
02:30
45
تلخی نکند شیرین ذقنم - احمد شاملو
تلخی نکند شیرین ذقنم
01:56
46
مطرب مهتاب رو آنچه شنیدی مگو - احمد شاملو
مطرب مهتاب رو آنچه شنیدی مگو
03:09
47
یک خانه پر زمستان،مستان نو رسیدند - احمد شاملو
یک خانه پر زمستان،مستان نو رسیدند
02:16
48
یک خانه پر زمستان،مستان نو رسیدند جان جهان دوش کجا بودی - احمد شاملو
یک خانه پر زمستان،مستان نو رسیدند جان جهان دوش کجا بودی
01:47
49
ای یوسف خوشنام ما خوش می روی بر بام ما - احمد شاملو
ای یوسف خوشنام ما خوش می روی بر بام ما
02:10
50
دوش چه خورده ای دلا،راست بگو،نهان مکن - احمد شاملو
دوش چه خورده ای دلا،راست بگو،نهان مکن
02:46
51
شد زغمت خانه سودا دلم - احمد شاملو
شد زغمت خانه سودا دلم
02:40
52
برون شو ای غم از سینه،که لطف یار می آید - احمد شاملو
برون شو ای غم از سینه،که لطف یار می آید
02:04
53
بیایید،بیایید که گلزار دمیده است - احمد شاملو
بیایید،بیایید که گلزار دمیده است
04:06
54
خواب وجین گر(خواب چون درفکند از پای ام) - احمد شاملو
خواب وجین گر(خواب چون درفکند از پای ام)
00:37
55
اتفاق(مردی ز باد حادثه بنشست) - احمد شاملو
اتفاق(مردی ز باد حادثه بنشست)
01:51
56
برف(برف نو،برف نو،سلام،سلام) - احمد شاملو
برف(برف نو،برف نو،سلام،سلام)
02:21
57
شبگیر(مرغی از اقصای ظلمت پر گرفت) - احمد شاملو
شبگیر(مرغی از اقصای ظلمت پر گرفت)
04:55
58
در دوردست(در دوردست،آتشی اما نه دودناک) - احمد شاملو
در دوردست(در دوردست،آتشی اما نه دودناک)
01:49
59
کیفر(در این جا چار زندان است) - احمد شاملو
کیفر(در این جا چار زندان است)
04:34
60
شبانه(میان خورشید های همیشه) - احمد شاملو
شبانه(میان خورشید های همیشه)
03:16
61
تکرار(جنگل آینه ها به هم در شکست) - احمد شاملو
تکرار(جنگل آینه ها به هم در شکست)
04:53
62
چهار سرود برای آیدا(مرا می یابد که در این خم راه) - احمد شاملو
چهار سرود برای آیدا(مرا می یابد که در این خم راه)
03:15
63
آیدا در آینه(لبانت به ظرافت شعر) - احمد شاملو
آیدا در آینه(لبانت به ظرافت شعر)
05:13
64
شبانه(مرگ را دیده ام من) - احمد شاملو
شبانه(مرگ را دیده ام من)
04:48
65
شبانه(روز، قصیده ی بامدادی را) - احمد شاملو
شبانه(روز، قصیده ی بامدادی را)
04:34
66
و تباهی آغاز یافت(پس پای ها استوارتر بر زمین بداشت) - احمد شاملو
و تباهی آغاز یافت(پس پای ها استوارتر بر زمین بداشت)
06:21
67
عشق عمومی(اشک رازی است) - احمد شاملو
عشق عمومی(اشک رازی است)
03:58
68
تو را دوست دارم(طرف ما شب نیست) - احمد شاملو
تو را دوست دارم(طرف ما شب نیست)
01:17
69
دیگر تنها نیستم(بر شانه من کبوتری ست) - احمد شاملو
دیگر تنها نیستم(بر شانه من کبوتری ست)
03:58
70
از عموهای ات(نه به خاطر آفتاب نه به خاطر حماسه) - احمد شاملو
از عموهای ات(نه به خاطر آفتاب نه به خاطر حماسه)
04:03
71
اگر که بیهده زیباست شب...شبانه - احمد شاملو
اگر که بیهده زیباست شب...شبانه
01:18
72
در نیست راه نیست...شبانه - احمد شاملو
در نیست راه نیست...شبانه
01:02
73
بر موجکوب پست...سرود آن که برفت و آن کس که بر جای ماند - احمد شاملو
بر موجکوب پست...سرود آن که برفت و آن کس که بر جای ماند
11:55
74
دیری ست تا سوز غریب مهاجم...غریبانه - احمد شاملو
دیری ست تا سوز غریب مهاجم...غریبانه
02:08
75
بر سفره ی سور ضیافت (پایان بخش نخست شعرخوانی) - احمد شاملو
بر سفره ی سور ضیافت (پایان بخش نخست شعرخوانی)
12:57
76
بدان زمان که شود تیره...نامه (آغاز بخش دوم شعرخوانی) - احمد شاملو
بدان زمان که شود تیره...نامه (آغاز بخش دوم شعرخوانی)
09:29
77
گفتند نمیخواهیم بمیریم...مرثیه - احمد شاملو
گفتند نمیخواهیم بمیریم...مرثیه
02:25
78
بادها ابر عبیر آمیرزا...پل الله وردی خان - احمد شاملو
بادها ابر عبیر آمیرزا...پل الله وردی خان
02:55
79
قناعت وار تکیه بود...سرود برای مرد روشن که به سایه رفت - احمد شاملو
قناعت وار تکیه بود...سرود برای مرد روشن که به سایه رفت
02:28
80
در آور خونین گرگ و میش...سرود ابراهیم در آتش - احمد شاملو
در آور خونین گرگ و میش...سرود ابراهیم در آتش
03:13
81
بر زمینه ی سربی صبح...ترانه ی تاریک - احمد شاملو
بر زمینه ی سربی صبح...ترانه ی تاریک
01:05
82
من کلام آخرین را...واپسین تیر ترکش - احمد شاملو
من کلام آخرین را...واپسین تیر ترکش
01:43
83
به چرک می نشیند خنده...تعویذ - احمد شاملو
به چرک می نشیند خنده...تعویذ
01:38
84
در اینجا چار زندان است...کیفر - احمد شاملو
در اینجا چار زندان است...کیفر
02:56
85
همچو بوتیمار خسته...کاج - احمد شاملو
همچو بوتیمار خسته...کاج
02:16
86
سنگ برای سنگرPostumus - احمد شاملو
سنگ برای سنگرPostumus
10:09
87
آن جا که عشق غزل نیست...در جدال آینه و تصویر (بخش 4) - احمد شاملو
آن جا که عشق غزل نیست...در جدال آینه و تصویر (بخش 4)
02:11
88
من با مدادم سرانجام - احمد شاملو
من با مدادم سرانجام
06:53
89
در بیمارستانی که بستر من - احمد شاملو
در بیمارستانی که بستر من
05:57
90
جخ امروز از مادر نزاده ام - احمد شاملو
جخ امروز از مادر نزاده ام
03:55
91
پس آن گاه زمین به سخن درآمد - احمد شاملو
پس آن گاه زمین به سخن درآمد
11:28
92
کجا بود آن جهان که به خاطره ام راه بربسته است - احمد شاملو
کجا بود آن جهان که به خاطره ام راه بربسته است
03:52
93
مرد مصلوب دیگر بار به خود آمد - احمد شاملو
مرد مصلوب دیگر بار به خود آمد
11:04
94
سرود قدیمی قحط سالی(سال بی یاران،جل پاره ای است نان) - احمد شاملو
سرود قدیمی قحط سالی(سال بی یاران،جل پاره ای است نان)
01:55
95
ترانه ی اندوه بار سه حماسه(مرگ را پروای آن نیست) - احمد شاملو
ترانه ی اندوه بار سه حماسه(مرگ را پروای آن نیست)
01:29
96
دلم کپک زده،آه - احمد شاملو
دلم کپک زده،آه
03:34
97
01:42
98
پرتوی که می تابد از کجاست - احمد شاملو
پرتوی که می تابد از کجاست
02:25
99
ای کاش آب بودم - احمد شاملو
ای کاش آب بودم
03:05
100
که زندان مرا بارو مباد - احمد شاملو
که زندان مرا بارو مباد
02:22
101
عقوبت(میوه بر شاخه شدم) - احمد شاملو
عقوبت(میوه بر شاخه شدم)
04:27
102
سرود ششم(شگفتا که نبودیم) - احمد شاملو
سرود ششم(شگفتا که نبودیم)
02:45
103
شب بیداران(همه شب حیرانش بودم) - احمد شاملو
شب بیداران(همه شب حیرانش بودم)
03:46
104
خواب وجین گر(خواب چون درفکند از پای ام) - احمد شاملو
خواب وجین گر(خواب چون درفکند از پای ام)
00:37
105
اتفاق(مردی ز باد حادثه بنشست) - احمد شاملو
اتفاق(مردی ز باد حادثه بنشست)
01:51
106
برف(برف نو،برف نو،سلام،سلام) - احمد شاملو
برف(برف نو،برف نو،سلام،سلام)
02:21
107
شبگیر(مرغی از اقصای ظلمت پر گرفت) - احمد شاملو
شبگیر(مرغی از اقصای ظلمت پر گرفت)
04:55
108
در دوردست(در دوردست،آتشی اما نه دودناک) - احمد شاملو
در دوردست(در دوردست،آتشی اما نه دودناک)
01:49
109
کیفر(در این جا چار زندان است) - احمد شاملو
کیفر(در این جا چار زندان است)
04:34
110
شبانه(میان خورشید های همیشه) - احمد شاملو
شبانه(میان خورشید های همیشه)
03:16
111
تکرار(جنگل آینه ها به هم در شکست) - احمد شاملو
تکرار(جنگل آینه ها به هم در شکست)
04:53
112
چهار سرود برای آیدا(مرا می یابد که در این خم راه) - احمد شاملو
چهار سرود برای آیدا(مرا می یابد که در این خم راه)
03:15
113
آیدا در آینه(لبانت به ظرافت شعر) - احمد شاملو
آیدا در آینه(لبانت به ظرافت شعر)
05:13
114
شبانه(مرگ را دیده ام من) - احمد شاملو
شبانه(مرگ را دیده ام من)
04:48
115
شبانه(روز، قصیده ی بامدادی را) - احمد شاملو
شبانه(روز، قصیده ی بامدادی را)
04:34
116
و تباهی آغاز یافت(پس پای ها استوارتر بر زمین بداشت) - احمد شاملو
و تباهی آغاز یافت(پس پای ها استوارتر بر زمین بداشت)
06:21
117
عشق عمومی(اشک رازی است) - احمد شاملو
عشق عمومی(اشک رازی است)
03:58
118
تو را دوست دارم(طرف ما شب نیست) - احمد شاملو
تو را دوست دارم(طرف ما شب نیست)
01:17
119
دیگر تنها نیستم(بر شانه من کبوتری ست) - احمد شاملو
دیگر تنها نیستم(بر شانه من کبوتری ست)
03:58
120
از عموهای ات(نه به خاطر آفتاب نه به خاطر حماسه) - احمد شاملو
از عموهای ات(نه به خاطر آفتاب نه به خاطر حماسه)
04:03
121
اگر که بیهده زیباست شب...شبانه - احمد شاملو
اگر که بیهده زیباست شب...شبانه
01:18
122
در نیست راه نیست...شبانه - احمد شاملو
در نیست راه نیست...شبانه
01:02
123
بر موجکوب پست...سرود آن که برفت و آن کس که بر جای ماند - احمد شاملو
بر موجکوب پست...سرود آن که برفت و آن کس که بر جای ماند
11:55
124
دیری ست تا سوز غریب مهاجم...غریبانه - احمد شاملو
دیری ست تا سوز غریب مهاجم...غریبانه
02:08
125
بر سفره ی سور ضیافت (پایان بخش نخست شعرخوانی) - احمد شاملو
بر سفره ی سور ضیافت (پایان بخش نخست شعرخوانی)
12:57
126
بدان زمان که شود تیره...نامه (آغاز بخش دوم شعرخوانی) - احمد شاملو
بدان زمان که شود تیره...نامه (آغاز بخش دوم شعرخوانی)
09:29
127
گفتند نمیخواهیم بمیریم...مرثیه - احمد شاملو
گفتند نمیخواهیم بمیریم...مرثیه
02:25
128
بادها ابر عبیر آمیرزا...پل الله وردی خان - احمد شاملو
بادها ابر عبیر آمیرزا...پل الله وردی خان
02:55
129
قناعت وار تکیه بود...سرود برای مرد روشن که به سایه رفت - احمد شاملو
قناعت وار تکیه بود...سرود برای مرد روشن که به سایه رفت
02:28
130
در آور خونین گرگ و میش...سرود ابراهیم در آتش - احمد شاملو
در آور خونین گرگ و میش...سرود ابراهیم در آتش
03:13
131
بر زمینه ی سربی صبح...ترانه ی تاریک - احمد شاملو
بر زمینه ی سربی صبح...ترانه ی تاریک
01:05
132
من کلام آخرین را...واپسین تیر ترکش - احمد شاملو
من کلام آخرین را...واپسین تیر ترکش
01:43
133
به چرک می نشیند خنده...تعویذ - احمد شاملو
به چرک می نشیند خنده...تعویذ
01:38
134
در اینجا چار زندان است...کیفر - احمد شاملو
در اینجا چار زندان است...کیفر
02:56
135
همچو بوتیمار خسته...کاج - احمد شاملو
همچو بوتیمار خسته...کاج
02:16
136
سنگ برای سنگرPostumus - احمد شاملو
سنگ برای سنگرPostumus
10:09
137
آن جا که عشق غزل نیست...در جدال آینه و تصویر (بخش 4) - احمد شاملو
آن جا که عشق غزل نیست...در جدال آینه و تصویر (بخش 4)
02:11
138
من با مدادم سرانجام - احمد شاملو
من با مدادم سرانجام
06:53
139
در بیمارستانی که بستر من - احمد شاملو
در بیمارستانی که بستر من
05:57
140
جخ امروز از مادر نزاده ام - احمد شاملو
جخ امروز از مادر نزاده ام
03:55
141
پس آن گاه زمین به سخن درآمد - احمد شاملو
پس آن گاه زمین به سخن درآمد
11:28
142
کجا بود آن جهان که به خاطره ام راه بربسته است - احمد شاملو
کجا بود آن جهان که به خاطره ام راه بربسته است
03:52
143
مرد مصلوب دیگر بار به خود آمد - احمد شاملو
مرد مصلوب دیگر بار به خود آمد
11:04
144
سرود قدیمی قحط سالی(سال بی یاران،جل پاره ای است نان) - احمد شاملو
سرود قدیمی قحط سالی(سال بی یاران،جل پاره ای است نان)
01:55
145
ترانه ی اندوه بار سه حماسه(مرگ را پروای آن نیست) - احمد شاملو
ترانه ی اندوه بار سه حماسه(مرگ را پروای آن نیست)
01:29
146
دلم کپک زده،آه - احمد شاملو
دلم کپک زده،آه
03:34
147
01:42
148
پرتوی که می تابد از کجاست - احمد شاملو
پرتوی که می تابد از کجاست
02:25
149
ای کاش آب بودم - احمد شاملو
ای کاش آب بودم
03:05
150
که زندان مرا بارو مباد - احمد شاملو
که زندان مرا بارو مباد
02:22
151
عقوبت(میوه بر شاخه شدم) - احمد شاملو
عقوبت(میوه بر شاخه شدم)
04:27
152
سرود ششم(شگفتا که نبودیم) - احمد شاملو
سرود ششم(شگفتا که نبودیم)
02:45
153
شب بیداران(همه شب حیرانش بودم) - احمد شاملو
شب بیداران(همه شب حیرانش بودم)
03:46
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام

تمامی حقوق این سایت برای موسسه فرهنگی - دیجیتال نوا کامکار ماندگار محفوظ می‌باشد. ۱۴۰۰-۱۳۹۳ ©