آینه داران
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)

آینه داران

توسط نواک
52 دنبال کننده26 آهنگ (03:06:59)
#عنوان
2
لیلی جان (بخش اول: آهنگ ها و ترانه های سنتی محلی) - هنرمندان نواحی ایران
لیلی جان (بخش اول: آهنگ ها و ترانه های سنتی محلی)
06:16
4
چند صوت از خلیفه های نقشبندی - هنرمندان نواحی ایران
چند صوت از خلیفه های نقشبندی
22:42
5
سرنا و دهل مقام الله سحری و پلتان سواره - هنرمندان نواحی ایران
سرنا و دهل مقام الله سحری و پلتان سواره
11:45
7
05:46
8
دوبیی دریا (سوت ایرانشهر و نیکشهر) - هنرمندان نواحی ایران
دوبیی دریا (سوت ایرانشهر و نیکشهر)
06:30
9
منی دردانه (سوت ایرانشهر و نیکشهر) - هنرمندان نواحی ایران
منی دردانه (سوت ایرانشهر و نیکشهر)
06:17
10
05:46
12
بابا گلافروز (بخش اول: آهنگ ها و ترانه های سنتی محلی) - هنرمندان نواحی ایران
بابا گلافروز (بخش اول: آهنگ ها و ترانه های سنتی محلی)
06:46
13
بداهه نوازی با مقدمه ی غزل یا رسول الله (موسیقی بی کلام) - هنرمندان نواحی ایران
بداهه نوازی با مقدمه ی غزل یا رسول الله (موسیقی بی کلام)
03:01
14
بداهه نوازی با مقدمه ی ذکر گواتی مست قلندر (موسیقی بی کلام) - هنرمندان نواحی ایران
بداهه نوازی با مقدمه ی ذکر گواتی مست قلندر (موسیقی بی کلام)
05:05
15
سرنا و دهل سرحد (بداهه نوازی آزاد) (کارگان آیین های شادمانی) - هنرمندان نواحی ایران
سرنا و دهل سرحد (بداهه نوازی آزاد) (کارگان آیین های شادمانی)
06:54
16
بداهه نوازی بر روی نغمه های محلی زابلی (بخش دوم: کارگان سرنا و دهل زابلی) - هنرمندان نواحی ایران
بداهه نوازی بر روی نغمه های محلی زابلی (بخش دوم: کارگان سرنا و دهل زابلی)
11:36
17
لبک یار (حنای زابل) (بخش اول: آهنگ ها و ترانه های سنتی محلی) - هنرمندان نواحی ایران
لبک یار (حنای زابل) (بخش اول: آهنگ ها و ترانه های سنتی محلی)
03:58
18
دوتار و آواز اجرای پیوسته مقام های: هزاره یی با خرزی، دلبر رعنا و مشق پلتان - هنرمندان نواحی ایران
دوتار و آواز اجرای پیوسته مقام های: هزاره یی با خرزی، دلبر رعنا و مشق پلتان
16:47
19
چاکرو گهرام (حماسه نبرد چاکرو و گهرام) (شئر خوانی - شروندی - بلوچستان (مکران)) - هنرمندان نواحی ایران
چاکرو گهرام (حماسه نبرد چاکرو و گهرام) (شئر خوانی - شروندی - بلوچستان (مکران))
11:57
20
ساز مار (مراسم گواتی خلیفه شهمیر بلوچ مالداری) - هنرمندان نواحی ایران
ساز مار (مراسم گواتی خلیفه شهمیر بلوچ مالداری)
05:35
21
شاه من، سلطان عالم (مراسم گواتی خلیفه شهمیر بلوچ مالداری) - هنرمندان نواحی ایران
شاه من، سلطان عالم (مراسم گواتی خلیفه شهمیر بلوچ مالداری)
03:24
22
سرمقام (غزل خوانی و ذکر چشتیه ی سراوان کلپورگان) - هنرمندان نواحی ایران
سرمقام (غزل خوانی و ذکر چشتیه ی سراوان کلپورگان)
02:38
23
شان الله (اسم رفاهی المدد) (مراسم گواتی خلیفه شهمیر بلوچ مالداری) - هنرمندان نواحی ایران
شان الله (اسم رفاهی المدد) (مراسم گواتی خلیفه شهمیر بلوچ مالداری)
02:52
24
یا حضرت قلندر (در وصف شهباز قلندر) (غزل خوانی و ذکر چشتیه ی سراوان کلپورگان) - هنرمندان نواحی ایران
یا حضرت قلندر (در وصف شهباز قلندر) (غزل خوانی و ذکر چشتیه ی سراوان کلپورگان)
05:06
25
مطرب خوش نوا (غزل خوانی و ذکر چشتیه ی سراوان کلپورگان) - هنرمندان نواحی ایران
مطرب خوش نوا (غزل خوانی و ذکر چشتیه ی سراوان کلپورگان)
03:40
26
الله هو (ذکر خداوند) (غزل خوانی و ذکر چشتیه ی سراوان کلپورگان) - هنرمندان نواحی ایران
الله هو (ذکر خداوند) (غزل خوانی و ذکر چشتیه ی سراوان کلپورگان)
07:15
لیست های در همین سبک
دانلو
دانلوشنبه
822 آهنگ
man
manEssi
10 آهنگ
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.


تمامی حقوق این سایت برای شرکت نوا کامکار ماندگار محفوظ می‌باشد. ۱۴۰۰-۱۳۹۳ ©