گولمی یارگل

گولمی یارگل

توسط فاطی
2 دنبال کننده35 آهنگ (03:45:29)
#عنوان
1
04:48
2
09:41
3
04:14
6
تهنایی، تصنیف - شو چهارده - مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
تهنایی، تصنیف - شو چهارده
09:46
7
مژده گونی (ضربی بیکلام) - مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
مژده گونی (ضربی بیکلام)
02:49
10
04:48
11
09:41
12
04:14
15
تهنایی، تصنیف - شو چهارده - مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
تهنایی، تصنیف - شو چهارده
09:46
16
مژده گونی (ضربی بیکلام) - مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
مژده گونی (ضربی بیکلام)
02:49
19
تصنیف مال کنون - کوروش اسدپور
تصنیف مال کنون
08:02
20
آواز گاگریوه (خون گریه) - کوروش اسدپور
آواز گاگریوه (خون گریه)
05:49
21
تصنیف طبیب دردها 1 - کوروش اسدپور
تصنیف طبیب دردها 1
02:50
22
آواز یار یار ممسنی - کوروش اسدپور
آواز یار یار ممسنی
03:43
23
تصنیف طبیب دردها 2 - کوروش اسدپور
تصنیف طبیب دردها 2
02:41
24
03:16
25
قطعه بدون کلام (چوب بازی) - کوروش اسدپور
قطعه بدون کلام (چوب بازی)
01:52
26
آواز شوشتری - کوروش اسدپور
آواز شوشتری
02:57
27
تصنیف آسماری - کوروش اسدپور
تصنیف آسماری
04:35
28
آواز حماسه - کوروش اسدپور
آواز حماسه
06:05
29
تصنیف ره دیر - کوروش اسدپور
تصنیف ره دیر
06:42
30
آواز یار یار بویر احمدی - کوروش اسدپور
آواز یار یار بویر احمدی
09:06
31
تصنیف تی به ره - کوروش اسدپور
تصنیف تی به ره
04:36
32
آتشی در نیستان (مقدمه ی تصنیف) - شهرام ناظری
آتشی در نیستان (مقدمه ی تصنیف)
11:54
33
آتشی در نیستان (مقدمه ی تصنیف) - شهرام ناظری
آتشی در نیستان (مقدمه ی تصنیف)
11:54
34
آتشی در نیستان (مقدمه ی تصنیف) - شهرام ناظری
آتشی در نیستان (مقدمه ی تصنیف)
11:54
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام