ترانه

ترانه

2 دنبال کننده24 آهنگ (01:36:34)
#عنوان
1
السون و ولسون (درآمد بیات اصفهانی) - حمید جبلی
السون و ولسون (درآمد بیات اصفهانی)
03:19
2
سروناز (درآمد بیات اصفهانی) - حمید جبلی
سروناز (درآمد بیات اصفهانی)
03:59
3
لالایی (جامه دران) - حمید جبلی
لالایی (جامه دران)
05:33
4
فوتبال (بیات راجع) - حمید جبلی
فوتبال (بیات راجع)
05:15
5
کوچولو (سوز و گداز) - حمید جبلی
کوچولو (سوز و گداز)
03:30
6
نان و پنیر و پونه (عشاق) - حمید جبلی
نان و پنیر و پونه (عشاق)
03:41
7
چشماش قشنگه (درآمد دستگاه ماهور) - حمید جبلی
چشماش قشنگه (درآمد دستگاه ماهور)
02:27
8
سبز بهار (زنگوله) - حمید جبلی
سبز بهار (زنگوله)
05:00
9
گل پونه (چهارپاره و شکسته) - حمید جبلی
گل پونه (چهارپاره و شکسته)
04:43
10
گل و گلدان (سفیر راک) - حمید جبلی
گل و گلدان (سفیر راک)
03:00
12
02:54
13
کودکانه (بوی عیدی) - فرهاد مهراد
کودکانه (بوی عیدی)
05:02
14
کودکانه (بوی عیدی) - فرهاد مهراد
کودکانه (بوی عیدی)
05:02
15
کودکانه (بوی عیدی) - فرهاد مهراد
کودکانه (بوی عیدی)
05:02
16
باران تویی - گروه چارتار
03:49
17
باران تویی - گروه چارتار
03:49
18
باران تویی - گروه چارتار
03:49
19
باران تویی - گروه چارتار
03:49
20
باران تویی - گروه چارتار
03:49
21
باران تویی - گروه چارتار
03:49
22
باران تویی - گروه چارتار
03:49
23
باران تویی - گروه چارتار
03:49
24
باران تویی - گروه چارتار
03:49
4 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام