سید احمد خان

سید احمد خان

17 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
1
دستگاه راست پنجگاه (نمره 2) - سید احمد خان
دستگاه راست پنجگاه (نمره 2)
02:52
2
دستگاه راست پنجگاه (نمره 1) - سید احمد خان
دستگاه راست پنجگاه (نمره 1)
01:58
3
آواز آذربایجانی با تصنیف - سید احمد خان
آواز آذربایجانی با تصنیف
03:06
4
دستگاه راست پنجگاه (نمره 3) - سید احمد خان
دستگاه راست پنجگاه (نمره 3)
03:45
5
دستگاه همایون (نمره 1) - سید احمد خان
دستگاه همایون (نمره 1)
02:36
6
دستگاه همایون (نمره 2) - سید احمد خان
دستگاه همایون (نمره 2)
03:09
7
دستگاه همایون (نمره 4) - سید احمد خان
دستگاه همایون (نمره 4)
03:13
8
دستگاه همایون (نمره 3) - سید احمد خان
دستگاه همایون (نمره 3)
03:30
10
دستگاه راست پنجگاه (نمره 4) - سید احمد خان
دستگاه راست پنجگاه (نمره 4)
03:44
هنرمندان مرتبط
رضا رضایی پایور
رضا رضایی پایور
27 دنبال کننده
آرش احمدی نسب
آرش احمدی نسب
12 دنبال کننده
کامبیز روشن روان
کامبیز روشن روان
60 دنبال کننده
فاروق کسمایی
فاروق کسمایی
3 دنبال کننده