آوازهای سید احمد خان - سید احمد خان

آوازهای سید احمد خان

#عنوان
1
دستگاه راست پنجگاه (نمره 1) - سید احمد خان
دستگاه راست پنجگاه (نمره 1)
01:58
2
دستگاه راست پنجگاه (نمره 2) - سید احمد خان
دستگاه راست پنجگاه (نمره 2)
02:52
3
دستگاه راست پنجگاه (نمره 3) - سید احمد خان
دستگاه راست پنجگاه (نمره 3)
03:45
4
دستگاه راست پنجگاه (نمره 4) - سید احمد خان
دستگاه راست پنجگاه (نمره 4)
03:44
5
دستگاه همایون (نمره 1) - سید احمد خان
دستگاه همایون (نمره 1)
02:36
6
دستگاه همایون (نمره 2) - سید احمد خان
دستگاه همایون (نمره 2)
03:09
7
دستگاه همایون (نمره 3) - سید احمد خان
دستگاه همایون (نمره 3)
03:30
8
دستگاه همایون (نمره 4) - سید احمد خان
دستگاه همایون (نمره 4)
03:13
9
آواز نوروز عرب با تصنیف - سید احمد خان
آواز نوروز عرب با تصنیف
02:32
10
آواز ماورا النهر با تصنیف - سید احمد خان
آواز ماورا النهر با تصنیف
02:59
11
آواز آذربایجانی با تصنیف - سید احمد خان
آواز آذربایجانی با تصنیف
03:06
12
آواز گیلکی - سید احمد خان
آواز گیلکی
03:20
© موسسه فرهنگی هنری آوای مهربانی
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام