محمدعلی بهمنی

محمدعلی بهمنی

29 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
1
در این زمانه ی بی های و هوی لال پرست - محمدعلی بهمنی
در این زمانه ی بی های و هوی لال پرست
02:08
2
15:19
3
تصنیف بهار بهار - محمدعلی بهمنی
تصنیف بهار بهار
26:01
4
خوابی و چشم حادثه بیدار می شود - محمدعلی بهمنی
خوابی و چشم حادثه بیدار می شود
01:57
5
زخم آن چنان بزن که به رستم شغاد زد - محمدعلی بهمنی
زخم آن چنان بزن که به رستم شغاد زد
01:58
6
غمی که در سخنت داری همان غم است که من دارم - محمدعلی بهمنی
غمی که در سخنت داری همان غم است که من دارم
02:27
7
می پرسد از من کیستی، می گویمش اما نمی داند - محمدعلی بهمنی
می پرسد از من کیستی، می گویمش اما نمی داند
02:24
8
04:26
9
امسال گل ندارد شعر بهاری من - محمدعلی بهمنی
امسال گل ندارد شعر بهاری من
02:44
هنرمندان مرتبط
فرهاد مهراد
فرهاد مهراد
756 دنبال کننده
خسرو شکیبایی
خسرو شکیبایی
426 دنبال کننده
شیدا جاهد
شیدا جاهد
107 دنبال کننده
احمد شاملو
احمد شاملو
269 دنبال کننده