گاهی دلم برای خودم تنگ می شود - محمدعلی بهمنی

گاهی دلم برای خودم تنگ می شود

#عنوان
1
در این زمانه ی بی های و هوی لال پرست - محمدعلی بهمنی
در این زمانه ی بی های و هوی لال پرست
02:08
2
خوابی و چشم حادثه بیدار می شود - محمدعلی بهمنی
خوابی و چشم حادثه بیدار می شود
01:57
3
زخم آن چنان بزن که به رستم شغاد زد - محمدعلی بهمنی
زخم آن چنان بزن که به رستم شغاد زد
01:58
4
امسال گل ندارد شعر بهاری من - محمدعلی بهمنی
امسال گل ندارد شعر بهاری من
02:44
5
می پرسد از من کیستی، می گویمش اما نمی داند - محمدعلی بهمنی
می پرسد از من کیستی، می گویمش اما نمی داند
02:24
6
غمی که در سخنت داری همان غم است که من دارم - محمدعلی بهمنی
غمی که در سخنت داری همان غم است که من دارم
02:27
7
آنجا که زبان سرخ است سر، سبز نمی ماند - محمدعلی بهمنی
آنجا که زبان سرخ است سر، سبز نمی ماند
01:57
8
تا گل غربت نرویاند بهار از خاک جانم - محمدعلی بهمنی
تا گل غربت نرویاند بهار از خاک جانم
02:27
9
هزار چهره و هر چهره نیز پشت نقابی - محمدعلی بهمنی
هزار چهره و هر چهره نیز پشت نقابی
02:08
10
خانگی گشتم ای خیل خیابانی من - محمدعلی بهمنی
خانگی گشتم ای خیل خیابانی من
02:54
11
پرنده نیستم اما پر خیالم هست - محمدعلی بهمنی
پرنده نیستم اما پر خیالم هست
02:43
12
رنگ سال گذشته را دارد همه ی لحظه های امسالم - محمدعلی بهمنی
رنگ سال گذشته را دارد همه ی لحظه های امسالم
03:20
13
ناگهان دیدم که دور افتاده ام از همرهانم - محمدعلی بهمنی
ناگهان دیدم که دور افتاده ام از همرهانم
03:21
© حوزه هنری
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
از همین هنرمند
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام