ایمان وزیری

ایمان وزیری

7 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
2
مقدمه، برداشت و چهار مضراب (ماهور) - ایمان وزیری
مقدمه، برداشت و چهار مضراب (ماهور)
04:55
3
فیلی، چهار مضراب، ماهور صغیر و مجلس افروز (ماهور) - ایمان وزیری
فیلی، چهار مضراب، ماهور صغیر و مجلس افروز (ماهور)
02:48
5
شکسته، چهار مضراب، ناقوس، آواز افشاری، ضربی رهاب، فرود (ماهور) - ایمان وزیری
شکسته، چهار مضراب، ناقوس، آواز افشاری، ضربی رهاب، فرود (ماهور)
06:30
هنرمندان مرتبط
سمندر دهقانی
سمندر دهقانی
3 دنبال کننده
محمد بلوچ علی
محمد بلوچ علی
8 دنبال کننده
مهین زرین پنجه
مهین زرین پنجه
4 دنبال کننده