سید عطا الله سلامیه

سید عطا الله سلامیه

5 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
1
حی الله (مقام های دف با اجرای قدیم) - سید عطا الله سلامیه
حی الله (مقام های دف با اجرای قدیم)
02:10
2
ذکر دوم (مقام های دف با اجرای قدیم) - سید عطا الله سلامیه
ذکر دوم (مقام های دف با اجرای قدیم)
02:05
3
دائم (مقام های دف با اجرای قدیم) - سید عطا الله سلامیه
دائم (مقام های دف با اجرای قدیم)
02:03
4
حدادی (مقام های دف با اجرای قدیم) - سید عطا الله سلامیه
حدادی (مقام های دف با اجرای قدیم)
02:07
5
سقزی (مقام های دف با اجرای قدیم) - سید عطا الله سلامیه
سقزی (مقام های دف با اجرای قدیم)
02:00
6
حی الله - الله (مقام های دف با اجرای قدیم) - سید عطا الله سلامیه
حی الله - الله (مقام های دف با اجرای قدیم)
02:04
7
هل گرتن (مقام های دف با اجرای قدیم) - سید عطا الله سلامیه
هل گرتن (مقام های دف با اجرای قدیم)
02:01
8
گریان (مقام های دف با اجرای قدیم) - سید عطا الله سلامیه
گریان (مقام های دف با اجرای قدیم)
02:05
9
دائم سریع (مقام های دف با اجرای قدیم) - سید عطا الله سلامیه
دائم سریع (مقام های دف با اجرای قدیم)
01:01
10
مداحی (مقام های دف با اجرای قدیم) - سید عطا الله سلامیه
مداحی (مقام های دف با اجرای قدیم)
02:03
هنرمندان مرتبط
گهرناز مسائلی
گهرناز مسائلی
1 دنبال کننده
عاشیق حسین اسدی
عاشیق حسین اسدی
2 دنبال کننده
محمد اخوان
محمد اخوان
2 دنبال کننده

تمامی حقوق این سایت برای موسسه فرهنگی - دیجیتال نوا کامکار ماندگار محفوظ می‌باشد. ۱۴۰۰-۱۳۹۳ ©