گروه زهی پارسیان

گروه زهی پارسیان

11 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
1
Enrico Francini :La Vi Llegar - گروه زهی پارسیان
Enrico Francini :La Vi Llegar
03:00
2
03:12
4
Mariane Mores :Cafetin de Beunos Aires - گروه زهی پارسیان
Mariane Mores :Cafetin de Beunos Aires
04:31
5
:Astor Piazzolla :La Muerte del Angel - گروه زهی پارسیان
:Astor Piazzolla :La Muerte del Angel
04:05
6
:Astor Piazzolla :Jeany e Paul - گروه زهی پارسیان
:Astor Piazzolla :Jeany e Paul
06:42
8
Astor Piazzolla :Melody in A Minor - گروه زهی پارسیان
Astor Piazzolla :Melody in A Minor
04:26
9
Astor Piazzolla :Tango Ballet for String Quartet - گروه زهی پارسیان
Astor Piazzolla :Tango Ballet for String Quartet
14:28
10
03:47
هنرمندان مرتبط
Doug Kaufman
Doug Kaufman
5 دنبال کننده
مانی جعفرزاده
مانی جعفرزاده
13 دنبال کننده
آرو پرت
آرو پرت
16 دنبال کننده
روبن کاسمیان
روبن کاسمیان
4 دنبال کننده