مرگ فرشته - گروه زهی پارسیان

مرگ فرشته

#عنوان
1
M.Machado :Pacoca - گروه زهی پارسیان
M.Machado :Pacoca
03:50
2
Enrico Francini :La Vi Llegar - گروه زهی پارسیان
Enrico Francini :La Vi Llegar
03:00
3
Mariane Mores :Cafetin de Beunos Aires - گروه زهی پارسیان
Mariane Mores :Cafetin de Beunos Aires
04:31
4
Mariane Mores :Cristal - گروه زهی پارسیان
Mariane Mores :Cristal
02:41
5
:Astor Piazzolla :La Muerte del Angel - گروه زهی پارسیان
:Astor Piazzolla :La Muerte del Angel
04:05
6
:Astor Piazzolla :Jeany e Paul - گروه زهی پارسیان
:Astor Piazzolla :Jeany e Paul
06:42
7
Astor Piazzolla :Liber Tango - گروه زهی پارسیان
Astor Piazzolla :Liber Tango
03:12
8
Astor Piazzolla :Melody in A Minor - گروه زهی پارسیان
Astor Piazzolla :Melody in A Minor
04:26
9
Astor Piazzolla :Tango Ballet for String Quartet - گروه زهی پارسیان
Astor Piazzolla :Tango Ballet for String Quartet
14:28
10
Karl Jenkins :Palladio - گروه زهی پارسیان
Karl Jenkins :Palladio
03:47
© آهنگ پارسیان
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام