نگار من - امیر منصور صفوت و ابوسعید مرضایی و فرشاد صارمی

نگار من

#عنوان
1
ساقی نامه - امیر منصور صفوت و ابوسعید مرضایی و فرشاد صارمی
ساقی نامه
06:49
2
ساز و آوازی (سه تار) - امیر منصور صفوت و ابوسعید مرضایی و فرشاد صارمی
ساز و آوازی (سه تار)
06:09
3
پریچهر - امیر منصور صفوت و ابوسعید مرضایی و فرشاد صارمی
پریچهر
01:02
4
پریزاد - امیر منصور صفوت و ابوسعید مرضایی و فرشاد صارمی
پریزاد
01:12
5
ساز و آواز ۲ (سه تار) - امیر منصور صفوت و ابوسعید مرضایی و فرشاد صارمی
ساز و آواز ۲ (سه تار)
03:10
6
المنه لله - امیر منصور صفوت و ابوسعید مرضایی و فرشاد صارمی
المنه لله
03:16
7
تک نوازی کمانچه - امیر منصور صفوت و ابوسعید مرضایی و فرشاد صارمی
تک نوازی کمانچه
05:09
8
گریه کن - امیر منصور صفوت و ابوسعید مرضایی و فرشاد صارمی
گریه کن
03:18
9
ساز و آواز (کمانچه) - امیر منصور صفوت و ابوسعید مرضایی و فرشاد صارمی
ساز و آواز (کمانچه)
06:47
10
مقدمه سلسله - امیر منصور صفوت و ابوسعید مرضایی و فرشاد صارمی
مقدمه سلسله
00:30
11
سلسله موی دوست - امیر منصور صفوت و ابوسعید مرضایی و فرشاد صارمی
سلسله موی دوست
03:57
12
بیا تازه نگار من - امیر منصور صفوت و ابوسعید مرضایی و فرشاد صارمی
بیا تازه نگار من
01:21
© موسسه فرهنگی هنری سپیدار موسیقی
3.56 از 5 (از مجموع 9 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام