منطق الطیر عطار نیشابوری - محمد جعفر محجوب

منطق الطیر عطار نیشابوری

#عنوان
1
مقدماتی درباره ی آثار عطار و مطالبی درباره ی مقدمه های آثار نظم و نثر فارسی - محمد جعفر محجوب
مقدماتی درباره ی آثار عطار و مطالبی درباره ی مقدمه های آثار نظم و نثر فارسی
29:36
2
مطالبی درباره ی هُدهُد و سلیمان و آغاز کتاب: مرحبا ای هدهد هادی شده... - محمد جعفر محجوب
مطالبی درباره ی هُدهُد و سلیمان و آغاز کتاب: مرحبا ای هدهد هادی شده...
26:31
3
بحث درباره ی سه بیت اول - محمد جعفر محجوب
بحث درباره ی سه بیت اول
27:42
4
دیو را در بند و زندان بازدار... - محمد جعفر محجوب
دیو را در بند و زندان بازدار...
29:57
5
دیو را در بند و زندان بازدار... (ادامه) - محمد جعفر محجوب
دیو را در بند و زندان بازدار... (ادامه)
28:15
6
همچو موسی دیدۀ آتش ز دور... - محمد جعفر محجوب
همچو موسی دیدۀ آتش ز دور...
28:22
7
مرحبا ای طوطی طوبی نشین... - محمد جعفر محجوب
مرحبا ای طوطی طوبی نشین...
29:57
8
سر بزن نمرود را همچون قلم... - محمد جعفر محجوب
سر بزن نمرود را همچون قلم...
29:57
9
عقل مادرزاد کن با دل بدل... - محمد جعفر محجوب
عقل مادرزاد کن با دل بدل...
29:43
10
مرحبا ای عندلیب باغ عشق... - محمد جعفر محجوب
مرحبا ای عندلیب باغ عشق...
27:37
11
همچو یوسف بگذر از زندان و چاه... - محمد جعفر محجوب
همچو یوسف بگذر از زندان و چاه...
29:53
12
گر بود از ماهی نَفسَت خلاص... - محمد جعفر محجوب
گر بود از ماهی نَفسَت خلاص...
29:56
13
مجمعی کردند مرغان جهان... - محمد جعفر محجوب
مجمعی کردند مرغان جهان...
29:08
14
داستان شیخ سمعان (صنعان): شیخ سمعان پیر عهد خویش بود... - محمد جعفر محجوب
داستان شیخ سمعان (صنعان): شیخ سمعان پیر عهد خویش بود...
29:54
15
ادامه ی داستان شیخ سمعان بحث جالبی درباره ی عطرها - محمد جعفر محجوب
ادامه ی داستان شیخ سمعان بحث جالبی درباره ی عطرها
28:16
16
ادامه ی داستان شیخ سمعان: چون دمت سردست دمسازی مکن  پیر گشتی قصد دل بازی مکن ... (ناتمام) - محمد جعفر محجوب
ادامه ی داستان شیخ سمعان: چون دمت سردست دمسازی مکن پیر گشتی قصد دل بازی مکن ... (ناتمام)
28:41
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام