آرش کمانگیر 1 - میرجلال الدین کزازی و حسین نیستان

آرش کمانگیر 1

#عنوان
1
تیرگان - میرجلال الدین کزازی و حسین نیستان
تیرگان
05:31
2
دیولاخ دُژَم - میرجلال الدین کزازی و حسین نیستان
دیولاخ دُژَم
03:53
3
کُنامِ دیو - میرجلال الدین کزازی و حسین نیستان
کُنامِ دیو
04:36
4
مَرگامَرگ - میرجلال الدین کزازی و حسین نیستان
مَرگامَرگ
02:33
5
مَرگ آباد - میرجلال الدین کزازی و حسین نیستان
مَرگ آباد
10:18
6
بیبرگی - میرجلال الدین کزازی و حسین نیستان
بیبرگی
03:16
7
ننگ و نیرنگ - میرجلال الدین کزازی و حسین نیستان
ننگ و نیرنگ
05:58
8
گُرد پیر - میرجلال الدین کزازی و حسین نیستان
گُرد پیر
13:14
9
تیرِ مرگآمیز - میرجلال الدین کزازی و حسین نیستان
تیرِ مرگآمیز
03:17
10
فرمان فرجامین - میرجلال الدین کزازی و حسین نیستان
فرمان فرجامین
03:21
11
فَرّ و فروغ - میرجلال الدین کزازی و حسین نیستان
فَرّ و فروغ
02:47
12
در راه ایران - میرجلال الدین کزازی و حسین نیستان
در راه ایران
05:03
13
مِهترین مِهر - میرجلال الدین کزازی و حسین نیستان
مِهترین مِهر
02:27
14
به سوی سپهر - میرجلال الدین کزازی و حسین نیستان
به سوی سپهر
11:24
© آوا خورشید
4.4 از 5 (از مجموع 5 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام