میهمانی طولانی غمناک - احمدرضا احمدی و میلاد موحدی

میهمانی طولانی غمناک

#عنوان
1
جسم تهی - احمدرضا احمدی و میلاد موحدی
جسم تهی
03:36
2
به لیندسی - احمدرضا احمدی و میلاد موحدی
به لیندسی
03:29
3
دختر چوپان - احمدرضا احمدی و میلاد موحدی
دختر چوپان
02:07
4
قطارها - احمدرضا احمدی و میلاد موحدی
قطارها
02:52
5
قوها بر باد سوارند - احمدرضا احمدی و میلاد موحدی
قوها بر باد سوارند
02:51
6
به جایی که بدان سفر نکردهام - احمدرضا احمدی و میلاد موحدی
به جایی که بدان سفر نکردهام
04:07
7
اولین روز - احمدرضا احمدی و میلاد موحدی
اولین روز
03:48
8
مهمانی طولانی غمناک - احمدرضا احمدی و میلاد موحدی
مهمانی طولانی غمناک
01:55
9
ژوزه - احمدرضا احمدی و میلاد موحدی
ژوزه
04:50
10
سنگی سیاه بر فراز سنگی سپید - احمدرضا احمدی و میلاد موحدی
سنگی سیاه بر فراز سنگی سپید
02:53
11
سوگچامه - احمدرضا احمدی و میلاد موحدی
سوگچامه
04:54
12
باربارا - احمدرضا احمدی و میلاد موحدی
باربارا
05:07
© خانه هنر نی داوود
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام