موسیقی نواحی ایران - موسیقی بلوچستان مکران (64) - لعل بخش پیک و پهلوان بلند زنگشاهی

موسیقی نواحی ایران - موسیقی بلوچستان مکران (64)

#عنوان
1
شئر 1 - لعل بخش پیک و پهلوان بلند زنگشاهی
شئر 1
19:33
2
شئر 2 - لعل بخش پیک و پهلوان بلند زنگشاهی
شئر 2
05:25
3
شئر 3 - لعل بخش پیک و پهلوان بلند زنگشاهی
شئر 3
10:35
4
زهیروک جت - لعل بخش پیک و پهلوان بلند زنگشاهی
زهیروک جت
01:18
5
زهیروک باهو - لعل بخش پیک و پهلوان بلند زنگشاهی
زهیروک باهو
01:59
6
لیکو - لعل بخش پیک و پهلوان بلند زنگشاهی
لیکو
03:33
7
ساز گرزی (ذکر گواتی) - لعل بخش پیک و پهلوان بلند زنگشاهی
ساز گرزی (ذکر گواتی)
03:03
8
پیر مریدم (ذکر گواتی) - لعل بخش پیک و پهلوان بلند زنگشاهی
پیر مریدم (ذکر گواتی)
01:22
9
هی الله (ذکر گواتی) - لعل بخش پیک و پهلوان بلند زنگشاهی
هی الله (ذکر گواتی)
02:29
10
زهیروک سیم - لعل بخش پیک و پهلوان بلند زنگشاهی
زهیروک سیم
01:24
11
بخش ناقصی از مقام سیمرغ - لعل بخش پیک و پهلوان بلند زنگشاهی
بخش ناقصی از مقام سیمرغ
07:45
12
ساز مام (مقام خرس) - لعل بخش پیک و پهلوان بلند زنگشاهی
ساز مام (مقام خرس)
00:37
13
ساز سیمرغ (مقام سیمرغ) و ساز بگ (مقام گله ی شتر) - لعل بخش پیک و پهلوان بلند زنگشاهی
ساز سیمرغ (مقام سیمرغ) و ساز بگ (مقام گله ی شتر)
12:47
© ماهور
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام