موسیقی نواحی ایران - موسیقی قلندری بلوچستان - پهلوان  بلند زنگشاهی

موسیقی نواحی ایران - موسیقی قلندری بلوچستان

#عنوان
1
سیمرغ - پهلوان  بلند زنگشاهی
سیمرغ
07:55
2
قطعه ای از کارگان قلندری - گواتی - پهلوان  بلند زنگشاهی
قطعه ای از کارگان قلندری - گواتی
06:01
3
مراسم گواتی - دمالی - پهلوان  بلند زنگشاهی
مراسم گواتی - دمالی
19:28
4
مراسم گواتی - دمالی 1 (ادامه) - پهلوان  بلند زنگشاهی
مراسم گواتی - دمالی 1 (ادامه)
17:44
5
مراسم گواتی - دمالی 2 (ادامه) - پهلوان  بلند زنگشاهی
مراسم گواتی - دمالی 2 (ادامه)
08:40
6
مراسم گواتی - دمالی 3 (ادامه) - پهلوان  بلند زنگشاهی
مراسم گواتی - دمالی 3 (ادامه)
07:16
7
مار - پهلوان  بلند زنگشاهی
مار
06:26
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام