غریبانه - غلام کویتی پور

غریبانه

#عنوان
1
اسم اعظم - غلام کویتی پور
اسم اعظم
پیشواز ایرانسل
06:15
2
سنگ می بارد - غلام کویتی پور
سنگ می بارد
پیشواز ایرانسل
06:21
3
غرق به خون - غلام کویتی پور
غرق به خون
پیشواز ایرانسل
06:48
4
ملکوت - غلام کویتی پور
ملکوت
پیشواز ایرانسل
06:34
5
غریبانه - غلام کویتی پور
غریبانه
پیشواز ایرانسل
06:56
6
رخصت دیدار - غلام کویتی پور
رخصت دیدار
پیشواز ایرانسل
04:34
7
چنگ دل - غلام کویتی پور
چنگ دل
پیشواز ایرانسل
06:50
8
گفتم کجا؟ گفتا به خون! - غلام کویتی پور
گفتم کجا؟ گفتا به خون!
پیشواز ایرانسل
07:14
© نوای رامشه
5 از 5 (از مجموع 9 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام