چهره نما - کامران رستگار

چهره نما

#عنوان
1
بیست ناممکن - کامران رستگار
بیست ناممکن
03:32
2
نفس بریده، رقصیدن - کامران رستگار
نفس بریده، رقصیدن
02:46
3
پناهگاه دحیشا - کامران رستگار
پناهگاه دحیشا
03:36
4
بازرسی کلندیا صبح - کامران رستگار
بازرسی کلندیا صبح
04:30
5
کان دارنا بیضا - کامران رستگار
کان دارنا بیضا
01:52
6
عروسی - کامران رستگار
عروسی
02:31
7
بیست ناممکن 2 - کامران رستگار
بیست ناممکن 2
00:42
8
بغداد - کامران رستگار
بغداد
03:08
9
دیوار دحیشا - کامران رستگار
دیوار دحیشا
01:35
10
خیریه - کامران رستگار
خیریه
02:37
11
قدم زدن در دحیشا - کامران رستگار
قدم زدن در دحیشا
01:41
12
مشرقانه - کامران رستگار
مشرقانه
01:02
13
بازرسی کلندیا شب - کامران رستگار
بازرسی کلندیا شب
01:54
14
لالو للخیر - کامران رستگار
لالو للخیر
05:07
15
انتفاضه دحیشا - کامران رستگار
انتفاضه دحیشا
02:01
16
الفبا - کامران رستگار
الفبا
01:10
17
تشییع جنازه - کامران رستگار
تشییع جنازه
05:06
18
پایان بیست ناممکن - کامران رستگار
پایان بیست ناممکن
01:02
© نشر موسیقی هرمس
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام