سماع مولویه در قونیه و تصانیف صوفیانه - جینوچن تانریکرور و کانی کاراجا

سماع مولویه در قونیه و تصانیف صوفیانه

#عنوان
1
قرائت قرآن - جینوچن تانریکرور و کانی کاراجا
قرائت قرآن
04:36
2
پِشرِو و چند الهی در حجاز - همایون - جینوچن تانریکرور و کانی کاراجا
پِشرِو و چند الهی در حجاز - همایون
17:41
3
غزل، پِشرِو، الهی یوروک سماعی و تقسیم نی (سه گاه) - جینوچن تانریکرور و کانی کاراجا
غزل، پِشرِو، الهی یوروک سماعی و تقسیم نی (سه گاه)
13:29
4
نِفِس در حُزّام - جینوچن تانریکرور و کانی کاراجا
نِفِس در حُزّام
04:23
5
چند الهی در حُزّام و سه گاه، تقسیم کمانچه در حُزّام - جینوچن تانریکرور و کانی کاراجا
چند الهی در حُزّام و سه گاه، تقسیم کمانچه در حُزّام
14:25
6
غزل و تقسیم عود در حُزّام - جینوچن تانریکرور و کانی کاراجا
غزل و تقسیم عود در حُزّام
04:34
7
تقاسیم، غزل، پِشرِو و سلام و صلوات - جینوچن تانریکرور و کانی کاراجا
تقاسیم، غزل، پِشرِو و سلام و صلوات
10:42
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
از همین هنرمند
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام