جینوچن تانریکرور

جینوچن تانریکرور

4 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
3
غزل، پِشرِو، الهی یوروک سماعی و تقسیم نی (سه گاه) - جینوچن تانریکرور و کانی کاراجا
غزل، پِشرِو، الهی یوروک سماعی و تقسیم نی (سه گاه)
13:29
5
چند الهی در حُزّام و سه گاه، تقسیم کمانچه در حُزّام - جینوچن تانریکرور و کانی کاراجا
چند الهی در حُزّام و سه گاه، تقسیم کمانچه در حُزّام
14:25
8
آیین شریف مولوی در مقام بیاتی عربان - جینوچن تانریکرور
آیین شریف مولوی در مقام بیاتی عربان
25:28
9
مرثیه برای آکاگوندوز کوتبای - جینوچن تانریکرور
مرثیه برای آکاگوندوز کوتبای
05:05
هنرمندان مرتبط
محمدرضا هاشمی
محمدرضا هاشمی
8 دنبال کننده
نبی احمدی
نبی احمدی
20 دنبال کننده
صابر افشاری
صابر افشاری
2 دنبال کننده
امید محمودی
امید محمودی
6 دنبال کننده