سرنادها - James Last و ریچارد کلایدرمن

سرنادها

#عنوان
1
From A Distance - James Last و ریچارد کلایدرمن
From A Distance
04:00
2
Sacrifice - James Last و ریچارد کلایدرمن
Sacrifice
05:02
3
Moonfire - James Last و ریچارد کلایدرمن
Moonfire
04:11
4
Lizzie - James Last و ریچارد کلایدرمن
Lizzie
03:34
5
Careless Whisper - James Last و ریچارد کلایدرمن
Careless Whisper
04:16
6
Maracaibo - James Last و ریچارد کلایدرمن
Maracaibo
05:47
7
Super Dreaming Day - James Last و ریچارد کلایدرمن
Super Dreaming Day
03:26
8
Wind Beneath My Wings - James Last و ریچارد کلایدرمن
Wind Beneath My Wings
04:12
9
Indigo Bay - James Last و ریچارد کلایدرمن
Indigo Bay
04:03
10
Reflections - James Last و ریچارد کلایدرمن
Reflections
04:29
11
Chancer - James Last و ریچارد کلایدرمن
Chancer
04:21
12
Wind From The East - James Last و ریچارد کلایدرمن
Wind From The East
03:14
13
Candle In The Wind - James Last و ریچارد کلایدرمن
Candle In The Wind
03:51
14
Summer Serenade - James Last و ریچارد کلایدرمن
Summer Serenade
04:08
© خانه هنر نی داوود
4.2 از 5 (از مجموع 5 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام