در پناه یادها - حسین کاظمیان

در پناه یادها

#عنوان
1
مقدمه - حسین کاظمیان
مقدمه
02:17
2
تصنیف مژگان سیه - حسین کاظمیان
تصنیف مژگان سیه
05:42
3
ساز و آواز سرو سیمین - حسین کاظمیان
ساز و آواز سرو سیمین
07:44
4
تصنیف یارا (تنظیم جدید) - حسین کاظمیان
تصنیف یارا (تنظیم جدید)
05:54
5
چهار مضراب بیات ترک - حسین کاظمیان
چهار مضراب بیات ترک
03:30
6
تصنیف مهر مه رویان - حسین کاظمیان
تصنیف مهر مه رویان
03:14
7
تصنیف پادشه خوبان - حسین کاظمیان
تصنیف پادشه خوبان
03:56
8
تصنیف غم عشق - حسین کاظمیان
تصنیف غم عشق
05:00
9
تصنیف اسرار عشق - حسین کاظمیان
تصنیف اسرار عشق
05:01
10
ساز و آواز در پناه یادها - حسین کاظمیان
ساز و آواز در پناه یادها
09:48
11
تصنیف از یاد رفته (با الهام از ساقی نامه) - حسین کاظمیان
تصنیف از یاد رفته (با الهام از ساقی نامه)
05:42
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام