زهی ها - هوشیار خیام

زهی ها

#عنوان
1
شیشه رنگی (برای پیانو و ارکستر زهی) - هوشیار خیام
شیشه رنگی (برای پیانو و ارکستر زهی)
06:27
2
سونات پاییزی (برای ویلن و پیانو) - هوشیار خیام
سونات پاییزی (برای ویلن و پیانو)
09:19
3
چنگ (برای ویلنسل و پیانو) - موومان اول - هوشیار خیام
چنگ (برای ویلنسل و پیانو) - موومان اول
01:56
4
چنگ (برای ویلنسل و پیانو) - موومان دوم - هوشیار خیام
چنگ (برای ویلنسل و پیانو) - موومان دوم
04:19
5
چنگ (برای ویلنسل و پیانو) - موومان سوم - هوشیار خیام
چنگ (برای ویلنسل و پیانو) - موومان سوم
05:23
6
کنسرتو برای ویلنسل و ارکستر زهی - موومان اول - هوشیار خیام
کنسرتو برای ویلنسل و ارکستر زهی - موومان اول
13:25
7
کنسرتو برای ویلنسل و ارکستر زهی - موومان دوم - هوشیار خیام
کنسرتو برای ویلنسل و ارکستر زهی - موومان دوم
04:28
8
کنسرتو برای ویلنسل و ارکستر زهی - موومان سوم - هوشیار خیام
کنسرتو برای ویلنسل و ارکستر زهی - موومان سوم
05:16
9
سونات زمستانی (برای ویلنسل و پیانو) - هوشیار خیام
سونات زمستانی (برای ویلنسل و پیانو)
11:07
10
یک شروع خوب (برای کوینتت زهی) - هوشیار خیام
یک شروع خوب (برای کوینتت زهی)
04:38
© نشر موسیقی هرمس
3.33 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام