هزار اقاقی - هوشیار خیام

هزار اقاقی

#عنوان
1
غزل 1 - هوشیار خیام
غزل 1
04:28
2
غزل 2 - هوشیار خیام
غزل 2
پیشواز ایرانسل
04:44
3
غزل 3 - هوشیار خیام
غزل 3
05:01
4
غزل 4 - هوشیار خیام
غزل 4
02:51
5
غزل 5 - هوشیار خیام
غزل 5
02:48
6
غزل 6 - هوشیار خیام
غزل 6
03:03
7
غزل 7 - هوشیار خیام
غزل 7
02:39
8
غزل 8 - هوشیار خیام
غزل 8
02:09
9
غزل 9 - هوشیار خیام
غزل 9
03:50
10
غزل 10 - هوشیار خیام
غزل 10
02:22
11
غزل 11 - هوشیار خیام
غزل 11
02:43
12
غزل 12 - هوشیار خیام
غزل 12
08:34
© نشر موسیقی هرمس
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام