ترانه های بنان - رؤیای هستی - غلامحسین بنان

ترانه های بنان - رؤیای هستی

#عنوان
1
تصنیف رؤیای هستی (آواز اصفهان و دستگاه سه گاه) - غلامحسین بنان
تصنیف رؤیای هستی (آواز اصفهان و دستگاه سه گاه)
09:32
2
ساز و آواز ۱ (آواز اصفهان) - غلامحسین بنان
ساز و آواز ۱ (آواز اصفهان)
15:13
3
تصنیف جذبه ی ماه (آواز دشتی) - غلامحسین بنان
تصنیف جذبه ی ماه (آواز دشتی)
06:17
4
مقدمه (آواز افشاری) - غلامحسین بنان
مقدمه (آواز افشاری)
00:56
5
ساز و آواز ۲ - غلامحسین بنان
ساز و آواز ۲
04:46
6
تصنیف آتش جاویدان (آواز افشاری) - غلامحسین بنان
تصنیف آتش جاویدان (آواز افشاری)
07:01
7
تصنیف آشنا سوز (دستگاه همایون، آواز شوشتری، منصوری) - غلامحسین بنان
تصنیف آشنا سوز (دستگاه همایون، آواز شوشتری، منصوری)
05:48
8
ساز و آواز ۳ - غلامحسین بنان
ساز و آواز ۳
03:05
9
تصنیف آشنا سوز - غلامحسین بنان
تصنیف آشنا سوز
04:22
10
تصنیف پیام عاشق (دستگاه شور) - غلامحسین بنان
تصنیف پیام عاشق (دستگاه شور)
05:03
11
ساز و آواز ۴ - غلامحسین بنان
ساز و آواز ۴
01:49
12
تصنیف پیام عاشق - غلامحسین بنان
تصنیف پیام عاشق
03:41
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 10 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام