یک استکان چای - فاطمه باقی پور

یک استکان چای

#عنوان
1
شب - فاطمه باقی پور
شب
01:21
2
آفتاب - فاطمه باقی پور
آفتاب
00:43
3
حضور - فاطمه باقی پور
حضور
00:59
4
راه عاشقی - فاطمه باقی پور
راه عاشقی
00:45
5
میلاد - فاطمه باقی پور
میلاد
00:59
6
چشم - فاطمه باقی پور
چشم
00:44
7
شاید - فاطمه باقی پور
شاید
00:48
8
بی تو - فاطمه باقی پور
بی تو
01:04
9
راز - فاطمه باقی پور
راز
00:57
10
امشب - فاطمه باقی پور
امشب
01:30
11
رفتن - فاطمه باقی پور
رفتن
00:45
12
بهار - فاطمه باقی پور
بهار
01:14
13
بغض - فاطمه باقی پور
بغض
00:38
14
درد - فاطمه باقی پور
درد
01:54
15
انتها - فاطمه باقی پور
انتها
01:42
16
درخت - فاطمه باقی پور
درخت
01:34
17
شبی خواب دیدم - فاطمه باقی پور
شبی خواب دیدم
01:15
18
مرگ - فاطمه باقی پور
مرگ
00:50
19
جاده - فاطمه باقی پور
جاده
00:37
20
پناه - فاطمه باقی پور
پناه
00:51
21
جیرجیرک - فاطمه باقی پور
جیرجیرک
01:56
22
شعر - فاطمه باقی پور
شعر
00:34
23
آرزو - فاطمه باقی پور
آرزو
00:49
24
نامت - فاطمه باقی پور
نامت
01:01
25
تابستان بی گاه - فاطمه باقی پور
تابستان بی گاه
02:49
© راوی آذر کیمیا
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام