نگاه اولیس - النی کارایندرو

نگاه اولیس

#عنوان
1
Ulysses Theme - النی کارایندرو
Ulysses Theme
01:21
2
Litany, Variation 1 ,Variation I - النی کارایندرو
Litany, Variation 1 ,Variation I
03:14
3
Ulysses Theme, Variation No 1 ,Variation I - النی کارایندرو
Ulysses Theme, Variation No 1 ,Variation I
01:28
4
Womans Theme - النی کارایندرو
Womans Theme
01:07
5
Ulysses Theme, Variation No 2 ,Variation II - النی کارایندرو
Ulysses Theme, Variation No 2 ,Variation II
01:11
6
Ulysses Theme, Variation No 3 ,Variation III - النی کارایندرو
Ulysses Theme, Variation No 3 ,Variation III
01:31
7
The River - النی کارایندرو
The River
04:57
8
Ulysses Theme - النی کارایندرو
Ulysses Theme
02:11
9
Ulysses Theme, Litany - النی کارایندرو
Ulysses Theme, Litany
06:53
10
Ulysses Gaze - النی کارایندرو
Ulysses Gaze
17:04
11
Byzantine Psalm - النی کارایندرو
Byzantine Psalm
01:12
12
Ulysses Theme, Variation No 4 ,Variation IV - النی کارایندرو
Ulysses Theme, Variation No 4 ,Variation IV
01:30
13
Ulysses Theme, Variation No 5 ,Variation V - النی کارایندرو
Ulysses Theme, Variation No 5 ,Variation V
01:31
14
Ulysses Theme, Variation No 6 ,Variation VI - النی کارایندرو
Ulysses Theme, Variation No 6 ,Variation VI
03:31
15
Ulysses Theme, Lento, Largo - النی کارایندرو
Ulysses Theme, Lento, Largo
05:30
16
Litany, Variation No 2 ,Variation II - النی کارایندرو
Litany, Variation No 2 ,Variation II
03:32
17
Ulysses Theme, Variation No 7 ,Variation VII - النی کارایندرو
Ulysses Theme, Variation No 7 ,Variation VII
01:25
© ایران گام
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام