ابدیت و یک روز - النی کارایندرو

ابدیت و یک روز

#عنوان
1
Hearing the Time - النی کارایندرو
Hearing the Time
03:02
2
By the Sea - النی کارایندرو
By the Sea
01:49
3
Eternity Theme - النی کارایندرو
Eternity Theme
02:18
4
Parting A - النی کارایندرو
Parting A
01:28
5
Depart and Eternity Theme - النی کارایندرو
Depart and Eternity Theme
04:04
6
Borders - النی کارایندرو
Borders
02:40
7
Wedding Dance - النی کارایندرو
Wedding Dance
01:19
8
Parting B - النی کارایندرو
Parting B
01:31
9
To a Dead Friend - النی کارایندرو
To a Dead Friend
04:36
10
Eternity Theme Variation I - النی کارایندرو
Eternity Theme Variation I
01:47
11
Depart and Eternity Theme Variation I - النی کارایندرو
Depart and Eternity Theme Variation I
03:03
12
Bus (Pt. 1) - النی کارایندرو
Bus (Pt. 1)
01:10
13
Depart and Eternity Theme Variation II - النی کارایندرو
Depart and Eternity Theme Variation II
06:51
14
Bus (Pt. 2) - النی کارایندرو
Bus (Pt. 2)
00:55
15
Tiro And Eternity Theme - النی کارایندرو
Tiro And Eternity Theme
02:11
16
The Poet - النی کارایندرو
The Poet
03:03
17
Depart and Eternity Theme Variation III - النی کارایندرو
Depart and Eternity Theme Variation III
02:32
18
Depart - النی کارایندرو
Depart
01:57
© ایران گام
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام