درون کوچ - نگین زمردی

درون کوچ

#عنوان
1
فوران - نگین زمردی
فوران
01:44
2
فراز - نگین زمردی
فراز
02:58
3
فرود - نگین زمردی
فرود
04:10
4
فراق - نگین زمردی
فراق
02:37
5
فنا - نگین زمردی
فنا
08:42
6
فراسو - نگین زمردی
فراسو
02:17
7
برون کوچ - نگین زمردی
برون کوچ
09:42
8
درون کوچ - نگین زمردی
درون کوچ
08:33
9
شوق کوچ - نگین زمردی
شوق کوچ
03:57
© نشر موسیقی هرمس
4 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام