آئین ها - آرمن چخماقیان

آئین ها

#عنوان
1
باران کولی - آرمن چخماقیان
باران کولی
05:25
2
بوسه و افسوس - آرمن چخماقیان
بوسه و افسوس
05:21
3
آئین ها - آرمن چخماقیان
آئین ها
05:15
4
زمانی برای بهبود - آرمن چخماقیان
زمانی برای بهبود
06:14
5
پندارها - آرمن چخماقیان
پندارها
05:41
6
افسونگر - آرمن چخماقیان
افسونگر
04:15
7
سرزمین های دور - آرمن چخماقیان
سرزمین های دور
05:55
8
باران - آرمن چخماقیان
باران
04:57
9
پژواک نیایش - آرمن چخماقیان
پژواک نیایش
06:21
10
مهتاب در چشمانت - آرمن چخماقیان
مهتاب در چشمانت
06:52
© نشر موسیقی هرمس
4 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام